fbpx

”Föraktet mot våldsverkare får aldrig sippra ut över barnen”

Glöm inte bort barnen och deras rättigheter i behandlingen av nya lagar! Den uppmaningen ger Erikshjälpen tillsammans med Räddningsmissionen och Bufff i en debattartikel publicerad i Sydsvenskan apropå ropen om hårdare tag för att stoppa det dödliga våldet i Sverige.  

”Vi förstår att det är lockande med snabba och, för stunden, kraftfulla åtgärder. Men om brottsbekämpningen ska bli effektiv på sikt, behöver barnperspektivet vara vägledande för de beslut som ska förvandlas till verklighet”, skriver de tre barnrättsorganisationerna i debattartikeln som publicerats i Sydsvenskan.

Erikshjälpen, Räddningsmissionen och Bufff välkomnar politikernas ambition att ta krafttag mot det dödliga våldet, men man menar att fokuset är alltför ensidigt på förslag om strängare straff, vistelseförbud och slopad straffrabatt. Nästan aldrig lyfts förebyggande insatser och barnens perspektiv fram när det gäller att skapa trygghet.

Föraktet mot våldsverkare får aldrig sippra ut över barnen, skriver man.

”Om brottsbekämpningen ska bli effektiv på sikt, behöver barnperspektivet vara vägledande”

”Vi som möter barn med frihetsberövade familjemedlemmar vet att det är ett trauma som medför skam, stigmatisering och ohälsa. Barnen är oskyldiga till brott som vuxna i deras närhet begår, ändå straffas de. Om de inte får hjälp och stöd är risken mycket stor att de drabbas av psykisk ohälsa, får sociala problem och blir kriminella.”

Debattaritkeln finns att läsa i sin helhet här.