Solrosen

Solrosen ger stöd till barn och unga som har eller har haft en familjemedlem i fängelse eller frivård. I Sverige finns det runt 30 000 barn som har det. När en förälder frihetsberövas kan det ha en stor inverkan på ett barns liv. Solrosen ger stöd när frågor eller oro uppstår.

Solrosen arbetar i hela Sverige för att hjälpa barn som har en frihetsberövad familjemedlem. Förutom att ge direkt stöd vill Solrosen se till att alla familjer får liknande stöd, oavsett var de bor i landet. Stödet ges via våra Solrosverksamheter i Göteborg och Borås samt via de verksamheter som arbetar enligt ”Solrosmodellen” i Umeå, Skellefteå och Jönköping. Solrosen är en verksamhet inom Räddningsmissionen och drivs i samverkan med Erikshjälpen.

Solrosmodellen

Solrosmodellen består av:

 • Kris- och stödsamtal för barn och vuxna
 • Stödgrupper med andra som har liknande erfarenheter
 • Aktiviteter för barn och familjer (läger, julfest, lovaktiviteter, öppna mötesplatser med mera)
 • Musik och skapande verksamhet
 • Uppsökande verksamhet på häkte och anstalt
 • Råd och vägledning för yrkesverksamma som möter Solrosens målgrupp

Utöver detta arbetar Solrosen med opinionsbildning, genom att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar och workshops.

Solrosens mål

 • Barns rätt till information ska tillgodoses.

 • Barns rätt till målgrupps-specifikt stöd ska garanteras.
 • Barns möjlighet att upprätthålla relationen till frihetsberövad familjemedlem ska säkerställas.

Barnet och familjen

Solrosen ser till hela barnet och familjen och ger stöd genom hela rättskedjan och även tiden efter frigivandet. På Solrosen får både barn och vuxna hjälp att sätta ord på sina tankar och känslor och möjlighet att träffa andra som befinner sig i liknande situation. Solrosen träffar även föräldrar som är intagna på häkten och anstalter samt ger stöd till föräldrar i frihet. Utgångspunkten är alltid barnets bästa och rättigheter.

För yrkesverksamma

Solrosen kan på flera olika sätt vara ett stöd till personal inom skola, barnomsorg och socialtjänst i frågor som rör barn till frihetsberövade föräldrar. Hit kan ni vända er för vägledning och rådgivning eller samarbete i enskilda ärenden. Solrosen kan även besöka er arbetsplats för att ge information. Du som är grupp- eller samtalsledare som möter barn med en frihetsberövad förälder kan också beställa det handledningsmaterial med tillhörande samtalskort som Erikshjälpen och Räddningsmissionen tillsammans tagit fram.

I materialet ingår ett handledningshäfte med sju teman och tillhörande övningar. Dessa teman kan användas både i individuella samtal och gruppsamtal, separat eller i en samtalsserie. Till övningarna finns samtalskort som illustrerar händelseförloppet från brott till frigivning, ger exempel på scenarios som öppnar upp för samtal om olika dilemman, skuld och skam liksom berättelser om varför vissa föräldrar begår brott. Därutöver finns text och musik av barn inom Solrosens verksamhet. Materialet finns att beställa här.

Relaterade sidor

Sök stöd hos Solrosen – Göteborg Borås, Jönköping 

Solrosen – Räddningsmissionen

Digitalt samtalsstöd – Läs mer och logga in här.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.