För jämlika uppväxtvillkor

Erikshjälpens insatser i Sverige handlar om att ge barn jämlika uppväxtvillkor – där alla barn blir sedda och får vara delaktiga i samhället. Vi främjar barns rättigheter genom Erikshjälpen Framtidsverkstad, Ungagerad och utbildningsplattformen Rafiki.

Därför är jämlika uppväxtvillkor viktigt

Det är viktigt att arbeta för jämlika uppväxtvillkor för barn i Sverige eftersom alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt där de kan utveckla sin fulla potential och ha lika möjligheter att nå sina drömmar. Det är en fråga om mänskliga rättigheter, att alla barn ska ha samma möjligheter oavsett bakgrund eller socioekonomisk status. Trots det ser det inte ut så i Sverige i dag. Genom att arbeta för att skapa mer jämlika uppväxtvillkor för barn i Sverige, kan vi skapa ett mer rättvist och jämlikt samhälle där alla barn har samma möjligheter.

Vi involverar barnen och deras familjer

Många barn i Sverige växer upp i fattigdom, utanförskap och otrygghet. När barn växer upp i svåra och otrygga förhållanden ökar risken för att de missar både utbildnings- och karriärmöjligheter senare i livet, vilket begränsar deras potential och chanser till ett gott liv.

För att kunna skapa förändring behöver vi involvera de barn och familjer som påverkas av dessa utmaningar för att skapa en förändring som verkligen gör skillnad. På så sätt kan vi stärka dem och ge dem möjlighet att påverka sin situation.

Våra temaområden

Precis som i Erikshjälpens internationella arbete, utgår alla insatser i Sverige från våra temaområden.

Så arbetar vi för barns rättigheter i Sverige

  • Genom specifika program och genom fokus på områdesutveckling i lokal samverkan, kämpar vi för att främja barns rättigheter och delaktighet i samhället.
  • Vi skapar plattformar från vilka barn och unga kan göra sina röster hörda och vi skapar forum som stärker gemenskapen och möjliggör en meningsfull fritid.
  • Vi driver också opinion och påverkansarbete för att bidra till en ökad kunskap om barns levnadsvillkor och rättigheter.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.