Barns rätt till hälsa

Erikshjälpen arbetar för alla barns rätt till hälsa. Trots att det är alla barns rätt är det många barn som varje år dör av sjukdomar som hade kunnat förebyggas. Vi arbetar för att ändra på det.

Därför är hälsa viktigt

Hälsa är en grundläggande rättighet och en förutsättning för att människor ska kunna leva ett värdigt liv. Utan tillgång till sjukvård och behandling kan en enkel sjukdom som en vanlig förkylning eller diarré snabbt förvärras och leda till allvarlig sjukdom eller till och med dödsfall. Barn är särskilt sårbara för sjukdomar och hälsoproblem eftersom deras kroppar och immunsystem är under utveckling.

Vi främjar hälsa och minskar risken för sjukdomar

Rätten till hälsa innebär också att barn ska ha tillgång till förebyggande hälsovård, såsom vaccinationer, rent vatten och sanitet, god hygien och näringsrik mat. Dessa insatser kan minska risken för sjukdomar och främja hälsa och välbefinnande hos barn. Rätt till hälsa inkluderar även att barn ska ha tillgång till information och rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, för att kunna fatta beslut om sin kropp och sitt liv.

Genom att se till att barn har tillgång till hälsa och sjukvård investerar vi i en mer rättvis och hållbar framtid, där alla barn har möjlighet att nå sin fulla potential.

Så arbetar vi med hälsa

  • Vi arbetar för barns rätt till hälsa genom att undervisa om rent vatten, god hygien, näringslära och vaccin. Genom enkla insatser som att använda myggnät eller tvätta händerna kan man minska riskerna för exempelvis malaria eller diarré.
  • Vi arbetar också för att förbättra de system som finns för sjukvård, mödravård och uppföljning av undernäring. Genom att förstärka och stödja lokala hälsosystem kan fler människor få tillgång till vård och behandling.
  • Rätten till hälsa innebär även att ha rätt att fatta beslut om sin kropp och att ha tillgång till korrekt information och rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Erikshjälpen arbetar för att sprida kunskap om och förändra attityder kring skadliga sedvänjor som könsstympning, tidiga äktenskap och tidiga graviditeter.
Feedback block

Hjälpte det här dig?

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.