Barns rätt till trygghet och skydd

Erikshjälpen arbetar för alla barns rätt till trygghet och skydd, för att påverka och förändra att många barn i världen far illa. Vårt mål är att alla barn ska kunna leva ett liv i trygghet.

Därför är trygghet och skydd viktigt

Trygghet är inte bara en känsla – det är en rättighet.  Barn som inte har tillgång till trygga och skyddade miljöer riskerar att bli utsatta för våld, övergrepp och andra former av fara, vilket kan ha allvarliga konsekvenser för deras fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande.

Brist på trygghet och skydd hindrar barn från att få tillgång till utbildning, hälsa och andra grundläggande rättigheter. Genom att arbeta för barns rätt till trygghet och skydd kan vi bidra till att skapa en bättre framtid för enskilda barn men också för samhället som helhet.

Så arbetar vi med trygghet och skydd

  • Vi informerar skolbarn om deras rättigheter och vart de kan vända sig vid hot eller om de redan utsatts för våld och övergrepp.
  • Vi påverkar myndigheter för att se till att lagar och förordningar ger barn ett faktiskt skydd.
  • Vi utvecklar modeller för hur människor kan organisera sig för att förhindra att barn hamnar i fara.
  • Vi arbetar för att bryta gamla traditioner och invanda mönster som utgör hot mot barn.
  • Vi står alltid på barnens sida och skyddar deras rättigheter oavsett insats eller var i världen det behövs.
  • Vi arbetar för alla barns rätt att växa upp i en trygg familj och inte på en institution som barnhem.
Feedback block

Hjälpte det här dig?

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.