Att jobba på Erikshjälpen

Vill du jobba för en värld där barns drömmar får liv? Hos Erikshjälpen blir du en del av vårt arbete för barns rättigheter runt om i världen.

Vi är en bred organisation som rymmer en mängd olika yrken och medarbetare från hela världen. Hos oss jobbar alltifrån butikschefer och chaufförer till programkoordinatorer och kommunikatörer – och allt däremellan. Här gör vi alla skillnad.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Utan allas arbete och engagemang att jobba för en bättre värld, skulle vår verksamhet inte fungera. Vi skulle inte kunna genomföra det arbete vi utför för barns rättigheter runt om i världen.

Förmåner som medarbetare hos oss

Som arbetsgivare följer Erikshjälpen kollektivavtalen som är anslutna till FREMIA. Erikshjälpen värnar också om balansen mellan yrkesliv och privatliv och erbjuder därför följande förmåner för sina anställda:

  • Friskvårdsbidrag på upp till 2000 kronor per anställd och år för att uppmuntra och stödja medarbetarnas välmående.
  • God arbetsmiljö där organisationen jobbar förebyggande och systematiskt för att skapa en arbetsmiljö som minskar risken för arbetsskador och rehabiliteringsbehov.
  • Kompetensutveckling där Erikshjälpen erbjuder årliga medarbetarsamtal och personliga kompetensutvecklingsplaner. Inom ramen för utbildningskonceptet Erikshjälpens Akademi erbjuds också samlade utbildningar för medarbetare och chefer.
  • Kommunikativt ledarskap där organisationen värnar om delaktighet och engagemang bland medarbetarna genom synlighet, lyhördhet, bekräftelse och återkoppling. Erikshjälpen strävar också efter att skapa en välkomnande kultur där nytänkande och konstruktivt ifrågasättande välkomnas och där glädje genomsyrar det dagliga arbetet.
  • Mångfald där Erikshjälpen tror att mångfald leder till kreativitet, utveckling och bättre resultat. Organisationen arbetar aktivt med mångfald, likabehandling och jämställdhet centralt och har nolltolerans mot kränkande särbehandling.

Våra värderingar

Erikshjälpens arbete bygger på en tredelad värdegrund: FN:s barnkonvention, Eriks anda och en kristen människosyn.

Vi arbetar efter barnkonventionen

Vi arbetar för barnen och världen de drömmer om. Därför utgår vårt arbete från FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och barns rättigheter, med särskild utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Vi ser till alla individers lika och unika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning och religion. Detta utgör grunden för hur vi tillsammans kan bygga en värld där alla människor delar samma värde och rättigheter.

Vi värnar om Eriks anda

Vi värnar om vår historia och det arv som Erikshjälpens grundare Erik Nilsson lämnat efter sig. Erik hade en blick vänd mot andras behov, trots att han själv var svårt sjuk. Egenskaper som ödmjukhet, empati, mod och hopp är något som återkommer i alla delar av vårt arbete.

Vi delar en kristen människosyn

Erik Nilssons engagemang grundade sig i en kristen tro och sedan Erikshjälpens start har vi nära samarbeten med kristna organisationer och församlingar, både i våra internationella insatser och i våra butiker. Därför är en kristen människosyn en viktig del av vår identitet och vår historia.
I vårt arbete speglas det i att vi delar uppfattningen om att alla människor har lika värde och samma rätt till ett värdigt och utvecklande liv och att vi har ett gemensamt ansvar att ta hand om vår jord på ett hållbart sätt. Erikshjälpen har ingen formell koppling till något kristet samfund och vi samarbetar även med organisationer med andra trosuppfattningar. Erik Nilsson hade en önskan om att vår verksamhet ska drivas på bred basis och inte begränsas till ett samfunds gränser. För att uppnå vår vision om en förändrad värld där barns drömmar får liv behöver alla goda krafter samlas.

Publicerad: 20 april 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.