Ge aktier och värdepapper

Ge bort aktier, fonder eller andra värdepapper direkt till Erikshjälpen i stället för att sälja dem och skänka kontanter till oss. På så sätt ökar värdet på gåvan med 25-43 procent. Gåvan är skattefri vilket innebär att hela summan går till Erikshjälpens arbete för barns rättigheter.

Ge aktier och värdepapper till Erikshjälpen

  • Ge din bank eller kapitalförvaltare i uppdrag att överföra aktiegåvan till Erikshjälpens värdepappersdepå på Swedbank, depåkontonummer 150150026287.
  • Skriv ett gåvobrev som du skickar till oss. I gåvobrevet anger du vad du valt att ge i gåva och att Erikshjälpen är gåvomottagare.

Du betalar ingen kapitalskatt

När du ger bort värdepapper, aktier eller aktieutdelning betalar varken du eller vi någon kapitalvinstskatt, din gåva ökar alltså upp till 43 procent i värde.

Kontakta Givarservice om att ge aktier och värdepapper

Givarservice

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring ditt givande

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.