Bli företagspartner

Som Företagspartner ger ditt företag ett årligt bidrag till Erikshjälpen på minst 100 000 kronor, under minst två års tid. Det är ett långsiktigt och hållbart samarbete som gynnar barnen. Och världen de drömmer om.

Genom att samarbeta med Erikshjälpen kan ditt företag vara med och bidra till en mer hållbar och rättvis värld. Erikshjälpen fokuserar på att stärka och uppnå barns rättigheter, vilket är avgörande för att nå flera av de globala målen i Agenda 2030.

Som Företagspartner till Erikshjälpen ger ni från 100 000 kronor per år. För att skapa långsiktighet sträcker sig våra samarbeten med Företagspartners över minst två år, som är reglerat via ett avtal.

CSR för ditt företag

CSR, eller Corporate Social Responsibility, innebär att företag tar ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället. Det handlar om att integrera mänskliga rättigheter, socialt ansvar, miljö- och klimatpåverkan samt ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet. CSR-arbetet skapar också ett mervärde för personalen genom att bidra till en starkare kultur och arbetsgemenskap.

Frågor och svar om att bli företagspartner

Vi blir starkare tillsammans. Genom att bli Företagspartner stärker ni ert varumärke både internt och externt, vilket skapar ett mervärde och engagemang bland era medarbetare. Samtidigt stärks våra insatser, då ert bidrag ger oss bättre förutsättningar att kunna göra skillnad för fler barn i Sverige och i världen.

Ni får bland annat synlighet i form av:

 • Diplom/Gåvobevis
 • Erikshjälpens logga till ert företags hemsida, e-postsignatur eller liknande
 • Företagsvän-emblem till ert företags hemsida, e-postsignatur eller liknande
 • Exponering på Erikshjälpens hemsida – samarbetspartnersida under hela avtalstiden
 • Möjlighet att synas i Erikshjälpens tidning, webb och sociala medier.
 • Företagets logotyp på Erikshjälpens hemsida under hela avtalstiden.

Ja, ni får:

 • Minst en rapport per år, om den verksamhet eller det projekt ni stöttar
 • Information om Erikshjälpens arbete för barns rättigheter, via en prenumeration på Erikshjälpens tidning. Utgivning fyra gånger per år
 • Erikshjälpens digitala nyhetsbrev för företag som skickas 4 gånger per år

 • Vill ni se projektet ni stöttar på plats? Som Företagspartner kan någon eller några av era medarbetare besöka den verksamhet eller det projekt ni stöttar. Ert företag står för era medarbetares faktiska kostnader, som resa och boende, medan vi på Erikshjälpen står för allt det praktiska arbetet för att genomföra besöket och kostnaden för personalen som är med er på resan.
 • Vi kommer gärna till ett personalmöte eller liknande för att berätta om den verksamhet eller det projekt ert företag stöttar. Vi hoppas att vårt samarbete ska engagera era medarbetare och att de ska känna sig delaktiga i den förändring de är med och skapar.
 • Vi deltar gärna i eller är med och planerar olika typer av personalaktiviteter. Det kan vara friskvårdssatsningar, att personalen startar egna insamlingar eller får möjlighet att göra en volontärinsats i någon av våra second hand-butiker.
 • Vi kan erbjuda intressanta föreläsningar och fortbildning kring hållbarhet, CSR, socialt företagande, rättighetsbaserat arbetssätt och om hur ert stöd till arbetet för barns rättigheter bidrar till att nå de globala målen i Agenda 2030.
 • Som Företagspartner kan ni få biljetter till Erikshjälpens event och konserter.

 • Att företag har ett aktivt CSR-arbete är något som allt fler kunder förväntar sig. Därför är det viktigt att ni på ett engagerat sätt kommunicerar de insatser ni gör. Erikshjälpens kommunikatörer kan bidra med textunderlag och bilder till er varumärkesstärkande kommunikation om vårt samarbete och det projekt ni stöttar.
 • Ett produktsamarbete eller en kampanj kan engagera och skapa mervärde för era kunder, genom att kommunicera projektet ni stöttar och kanske också låta kunderna mer aktivt vara med och bidra till projektet. Vid produktsamarbete får ni text och bildmaterial från projektet ni stöttar.

Våra företagspartners

Card image cap

BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

Card image cap

Café Bar

Card image cap

Drake Analytics

Card image cap

Elteknik & Konstruktion i Stockaryd AB

Card image cap

Haga gruppen

Card image cap

Länsförsäkringar Älvsborg

Card image cap

Wikells byggberäkningar

Card image cap

Lindströms bil

Publicerad: 20 januari 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.