Uppföljning och kontroll

Erikshjälpen har ett 90-konto och kontrolleras årligen av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.  Uppföljning och kontroll är en viktig del för att kvalitetssäkra vårt arbete, hur vi förvaltar de gåvor vi får och hur de används.

 

Erikshjälpen kontrolleras årligen av Svensk Insamlingskontroll för ett tryggt givande. Vi är medlemmar i Giva Sverige och har ett 90-konto.

Vi redovisar och rapporterar till Giva Sverige

Erikshjälpen är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och följer deras regler för att säkra kvaliteten av vårt arbete. Varje år överlämnar Erikshjälpen en effektrapport till Giva Sverige. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänhet och andra intressenter visa vilka nytta vår organisation gör. En extern revisor ska granska och intyga att organisationen exempelvis har styrande dokument för etiska riktlinjer för insamling. Du hittar effektrapporten och andra viktiga dokument i vårt Dokumentrum

 

Giva Sveriges logotyp för tryggt givande

Tryggt givande

Vi har tilldelats Giva Sveriges kvalitetsstämpel Tryggt givande, vilket innebär att vi uppfyller alla krav i deras kvalitetskod, samt granskas av en auktoriserad revisor. Märkningen står för kvalitet, professionalitet och transparens samt etisk insamling av gåvor.

Kvalitetssäkrade insatser och samarbetspartners

För alla våra projekt finns ett speciellt avtal mellan Erikshjälpen och våra samarbetspartners. I avtalet bestämmer vi hur pengarna ska användas och hur arbetet ska rapporteras och granskas. Vi följer regelbundet upp arbetet i projekten för att försäkra vart pengarna går. Utbetalningarna delas upp så att vi snabbt ska kunna agera om det uppstår problem. Om projektet finansieras av tredje part, exempelvis Sida, Svenska Missionsrådet eller Radiohjälpen, informeras de om händelsen.

Varje samarbetspartner ger egna rapporter om hur projekten går. Erikshjälpens regionkontor och programrådgivare har dessutom tät kontakt med våra samarbetspartners under arbetets gång.

 

Svensk insamlingskontroll 90-konto logotyp

90-konto

Erikshjälpen har ett 90-konto som garanterar att gåvorna vi får in används på rätt sätt. Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, som kräver att minst 75 procent av insamlade medel går till vårt ändamål. Maximalt 25 procent av intäkterna får användas för insamlings- och administrationsomkostnader. Vår ambition är att dessa omkostnader aldrig ska överstiga 15 procent. Under 2022 uppgick de till 11 procent.

90-kontot är en kvalitetsstämpel som visar att vi är en seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är ett sjusiffrigt Plus Giro eller Bankgirokonto som inleds med 90.

Årlig granskning av oberoende revisorer

Varje år granskas Erikshjälpens bokföring, bokslut och årsredovisning samt styrelsens förvaltning och internkontroll av auktoriserade revisorer.

Så kvalitetssäkrar vi vårt arbete

  • Vi kvalitetssäkrar våra insatser och samarbetspartners genom att arbeta nära våra lokala partnerorganisationer som finns på plats i de länder vi verkar i.
  • Vi redovisar och rapporterar till Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll: Vi har kvalitetsstämplarna 90-konto och Tryggt Givande, som talar om för våra givare och kunder att vi är en seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sveriges kvalitetskod.
  • Vi är transparenta i vår rapportering. Läs årsberättelsen i vårt dokumentrum.
  • Vi granskas årligen av oberoende revisorer.

Publicerad: 20 januari 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.