Organisation

Organisationen Erikshjälpen leds av två separata styrelser; en för stiftelsen Erikshjälpen och en för föreningen Erikshjälpen Second Hand. Det finns också en gemensam ledningsgrupp. Erikshjälpens generalsekreterare är Mattias Ingeson.

Styrelse Erikshjälpen Insamlingsstiftelse

Styrelsen är Erikshjälpens högsta beslutande organ och möten hålls fem gånger per år. Styrelsen ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med vision, värderingar, ändamål och mål. Styrelsen ansvarar också för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten drivs på ett effektivt sätt.

För att på bästa sätt kunna styra en så stor och varierad verksamhet som Erikshjälpen måste styrelsens ledamöter bidra med olika erfarenheter och kompetenser. Biståndserfarenhet, kunskap om barns rättigheter och behov, internationell erfarenhet, ekonomisk kompetens, miljökompetens, ledarskap, kunskap i personalfrågor samt förståelse och erfarenhet av insamling, kommunikation och marknadsföring är några av de resurser som måste finnas i vår styrelse.

Styrelse Erikshjälpen Second Hand

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening med en egen styrelse som tillsätts varje år vid ett sammankallande årsmöte för föreningens medlemmar. Styrelsen för Erikshjälpen Second Hand tillsätter i sin tur en verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand. Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand är Anette Alm Gustafsson.

Övergripande frågor som vision, ändamål, varumärke, ekonomi utgår från stiftelsens styrelse, samordnas med föreningens styrelse och verkställs genom de båda operativa ledningsgrupperna.

Gemensam ledningsgrupp

Erikshjälpen har också en gemensam ledningsgrupp för frågor som rör helheten, organisationens kultur, identitet och ledarskap.

Erikshjälpens styrelse och ledning i korthet

  • Stiftelsen Erikshjälpens styrelse är Erikshjälpens högsta beslutande organ. Styrelsen utser Erikshjälpens generalsekreterare, som är ordförande i föreningen Erikshjälpen Second Hands styrelse.
  • Erikshjälpens generalsekreterare är Mattias Ingeson.
  • Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening med en egen styrelse som tillsätts varje år vid ett sammankallande årsmöte för föreningens medlemmar.
  • Styrelsen för Erikshjälpen Second Hand tillsätter i sin tur en verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand.
  • Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand är Anette Alm Gustafsson.
  • Erikshjälpens organisation har gemensamma styrdokument och stödfunktioner, och delar samma varumärke och vision.
  • Utöver de två styrelserna delar organisationen Erikshjälpen en gemensam ledningsgrupp.

Publicerad: 16 augusti 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.