Visselblåsning

Genom att nyttja möjligheten till visselblåsning kan arbetstagare, volontärer och praktikanter inom arbetsrelaterade sammanhang rapportera överträdelser och allvarliga missförhållanden som är av sådan karaktär att allmänheten har intresse av att de uppdagas och stoppas.

I Erikshjälpens policy för synpunkter, klagomål och visselblåsning finns information om hur vi som organisation hanterar dessa ärenden. På arbetsmiljöverket finns mer att läsa om visselblåsarlagen.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning används för att uppmärksamma en organisation på allvarliga missförhållanden som är av sådan karaktär att allmänheten har intresse av att de uppdagas och stoppas.

Visselblåsarlarm kan till exempel röra:

 • Oetiskt agerande; till exempel brott mot vår uppförandekod
 • Korruption och finansiella oegentligheter; till exempel mutor, illojal konkurrens, penningtvätt och bedrägerier
 • Brott som rör hälsa och säkerhet; till exempel arbetsmiljöbrott
 • Miljöbrott; till exempel olaglig hantering av farligt avfall
 • Integritetsbrott; till exempel felaktig användning av personuppgifter

Visselblåsare får inte hindras att rapportera missförhållanden och ska ges skydd mot repressalier. Det ska finnas möjlighet att rapportera anonymt.

Vem kan visselblåsa?

Den som rapporterar ska ha varit med om eller upptäckt missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang. Visselblåsaren ska tillhöra någon av följande personkategorier:

 • Arbetstagare på Erikshjälpen eller Erikshjälpen Second Hand*
 • Arbetssökande
 • Egenföretagare
 • Personer som ingår i förvaltningslednings- eller tillsynsorgan
 • Praktikant i butik
 • Volontär i butik
 • I en annan yrkesmässig relation med Erikshjälpen eller Erikshjälpen Second Hand

*Med arbetstagare räknas också inhyrd personal och personal till entreprenörer, leverantörer, och samarbetspartners.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända dig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Om ditt ärende inte faller under visselblåsning finns det möjlighet att lämna synpunkter eller klagomål.

Din anmälan bör innehålla följande information:

 • Ditt namn och kontaktuppgifter (frivilligt, det går att vara anonym)
 • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
 • Var har det ägt rum?
 • När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Om du har dokument, bilder eller annat underlag kan du skicka med det.

Så här rapporterar du

Om du vill visselblåsa och rapportera om ett allvarligt missförhållande eller en oegentlighet på Erikshjälpen gör du det via någon av våra tre kanaler.

Rapportera via formulär

Allra enklast rapporterar du överträdelser och allvarliga missförhållanden anonymt eller med namn via vårt visselblåsarformulär. Formuläret garanterar anonymitet om visselblåsaren inte anger någon personuppgift i formuläret.

Formulär för visselblåsning

Rapportera via e-post

Att skicka e-post från en e-postadress som inte kan kopplas till dig som person, är ett sätt att rapportera in missförhållanden anonymt. Läs först på sidan om vilken innehålla information din rapportering bör innehålla.

visselblasning@erikshjalpen.se

Ring rapportmottagare

Du har möjlighet att ringa ansvarig rapportmottagare Christina Grafström om du vill rapportera in allvarliga missförhållanden eller överträdelser till oss. Telefonnummer till ansvarig rapportmottagare: 070-572 44 33

Ring +46 070-572 44 33
Feedback block

Hjälpte det här dig?

Publicerad: 04 december 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.