Erikshjälpen

Vi jobbar för barnens rättigheter. Varje enskilt barn är viktigt!

Vårt arbete syftar även till att lyfta rättighetsarbetet till en strukturell nivå. Vi vill förändra byar, regioner, länder. Världen!  Inte för vår egen skull utan för barnens framtidstro, hopp och drömmar. Läs mer