Erikshjälpen på plats i Almedalen 2024

Den 25–27 juni är Erikshjälpen på plats i Almedalen som en del av Barnrättstorget. Tillsammans med tio andra organisationer kommer vi under veckan lyfta högaktuella barnrättsfrågor och prata om hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka barns rättigheter. Välkommen att ta del av flera spännande seminarier och programpunkter.

På plats på Barnrättstorget kommer representanter från Erikshjälpens Sverigeavdelning att finnas tillsammans med ungdomar från Erikshjälpens Framtidsverkstad i Uppsala. Vårt fokus under veckan kommer vara ungas deltagande.

Varmt välkommen till Erikshjälpens seminarier:

Områdesutveckling – genom ungas engagemang och delaktighet

Onsdagen den 26 juni kl. 14:00-14:45

Enligt Barnkonventionen som är svensk lag sen 2020 har varje barn rätt till en trygg uppväxt fri från våld, en god utbildning, meningsfull fritid och rätt att komma till tals i alla frågor som berör dem. Barn och unga som växer upp i ett område med socioekonomiska utmaningar har inte samma förutsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Erikshjälpen Framtidsverkstad arbetar för att engagera barn och föräldrar i områdesutveckling för att utjämna ojämlika uppväxtvillkor.

Vi ska tillsammans med ungdomar som varit delaktiga i verksamheten belysa de lärdomar och slutsatser vi sett under de första fem åren med Erikshjälpen Framtidsverkstad.

Medverkande: 

Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, Moderaterna

Nadim Ghazale, verksamhetschef, nattvandring.nu

Ehsan Nasari, kommunalråd Uppsala Kommun & Gruppledare, Centerpartiet

Birgitta Johansson, programchef Sverige, Erikshjälpen

Ungdomar från Erikshjälpen Framtidsverkstad

Moderator:

Mattias Ingeson, generalsekreterare, Erikshjälpen.

Ungas politiska engagemang och framtidstro

Torsdagen den 27 juni kl. 13:00-13:45

Framtidstro är ett viktigt mått på hur unga bedömer sina möjligheter att påverka sin livssituation. Rapporter talar om växande pessimistisk inställning till samhällsutvecklingen, ett minskat politiskt engagemang och en utbredd skepticism till makthavares möjligheter att förändra. Detta är en farlig utveckling.

Tillsammans med ungdomar vill vi titta närmare på vad som ligger bakom utvecklingen och hur vi tillsammans kan arbeta långsiktigt för att vända trenden. Under seminariet kommer ungdomar få möjlighet att lyfta sina tankar i samtal med makthavare.

Medverkande:

Juno Blom, barnombudsman

Evin Cetin, jurist, författare, föreläsare

Jakob Olofsgård, riksdagsledamot, partisekreterare, Liberalerna

Ehsan Nasari, kommunalråd & gruppledare Uppsala Kommun, Centerpartiet

Ungdomar från Erikshjälpen Framtidsverkstad

Moderator:

Mattias Ingeson, generalsekreterare, Erikshjälpen.

Vart hittar man Barnrättstorget?

Du hittar Barnrättstorget vid Hamnplan (H209). Har du inte möjlighet att ta dig till Visby kommer seminarierna även livesändas på Erikshjälpens Facebook-sida.

Publicerad: 20 juni 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.