Vår värdegrund

Erikshjälpens arbete bygger på en tredelad värdegrund: FN:s barnkonvention, Eriks anda och en kristen människosyn. Vår värdegrund präglar hela vår verksamhet – det är utifrån den vi sätter våra mål, prioriteringar och väljer våra arbetssätt.

Vi arbetar efter barnkonventionen

Vi arbetar för barnen och världen de drömmer om. Därför utgår vårt arbete från FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och barns rättigheter, med särskild utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Vi ser till alla individers lika och unika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning och religion. Detta utgör grunden för hur vi tillsammans kan bygga en värld där alla människor delar samma värde och rättigheter.

Vi värnar om Eriks anda

Vi värnar om vår historia och det arv som Erikshjälpens grundare Erik Nilsson lämnat efter sig. Erik hade en blick vänd mot andras behov, trots att han själv var svårt sjuk. Egenskaper som ödmjukhet, empati, mod och hopp är något som återkommer i alla delar av vårt arbete.

Vi delar en kristen människosyn

Erik Nilssons engagemang grundade sig i en kristen tro och sedan Erikshjälpens start har vi samarbeten med kristna organisationer och församlingar, både i våra internationella insatser och i våra butiker. Därför är en kristen människosyn en viktig del av vår identitet och vår historia.

I vårt arbete speglas det i att vi delar uppfattningen om att alla människor har lika värde och samma rätt till ett värdigt och utvecklande liv och att vi har ett gemensamt ansvar att ta hand om vår jord på ett hållbart sätt.

Erikshjälpen har ingen formell koppling till något kristet samfund och vi samarbetar även med organisationer med andra trosuppfattningar. Erik Nilsson hade en önskan om att vår verksamhet ska drivas på bred basis och inte begränsas till ett samfunds gränser. För att uppnå vår vision om en förändrad värld där barns drömmar får liv behöver alla goda krafter samlas.

Feedback block

Hjälpte det här dig?

Publicerad: 27 juni 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.