Generalsekreterarens lön och villkor

Generalsekreteraren på Stiftelsen Erikshjälpen, Mattias Ingeson, har det övergripande ansvaret för verksamheten, personalen och ekonomin. Han får en månadslön på 65 000 kronor (2024) och ett arvode på 10 000 kronor per månad för uppdraget som styrelseordförande i Erikshjälpen Second Hand.

Lön

Generalsekreteraren får en månadslön på 65 000 kronor (2024) och ett arvode på 10 000 kronor per månad för uppdraget som styrelseordförande i Erikshjälpen Second Hand.

Villkor

Det utgår ingen övertidsersättning. Generalsekreteraren omfattas inte av Lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägningstiden är 6 månader från arbetstagarens sida och 12 månader från arbetsgivarens sida.

Generalsekreterarens ansvar

Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret för Stiftelsen Erikshjälpen* och dess verksamhet, personal och ekonomi. Stiftelsen bedriver långsiktiga utvecklingsinsatser i 16 länder, inklusive Sverige, och arbetar med katastrofinsatser och opinionsbildning för att värna barns rättigheter. För att finansiera arbetet har Stiftelsen Erikshjälpen ett omfattande eget insamlingsarbete.

Generalsekreteraren, Mattias Ingeson är dessutom ordförande för föreningen Erikshjälpen Second Hand.

Han ansvarar också för att utveckla relationerna till samarbetspartners, gåvogivare, organisationer, föreningar, församlingar och privatpersoner som ingår i organisationernas stora nätverk.

*Stiftelsens fullständiga namn är ERIKSHJÄLPEN Insamlingsstiftelsen, Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet

 

Anna Lönn Lundbäck

Ordförande i Erikshjälpens styrelse

Publicerad: 01 februari 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.