Barnrättsäventyret

Barnrättsäventyret är en lärorik och spännande upplevelse för barn, som hjälper till att förklara vad barnkonventionen betyder och hur den kan tillämpas i vardagen. Konceptet är utformat av Erikshjälpen i samverkan med Räddningsmissionen.

Barnrättsäventyret är inspirerat av ledande pedagoger, forskare och andra utbildningsprogram för barns rättigheter i Sverige. Sedan den första äventyrsdagen hölls hösten 2015 och fram till 2019 har drygt 2 500 eleverdeltagit i äventyret och varit delaktiga i dess förädling. Äventyret i dag innehåller de aktiviteteroch diskussionsfrågor som varit mest uppskattade och gett bäst resultat.

Det är ett fysiskt aktivt koncept som sker till stor del utomhus med samarbetsövningar, diskussioner och musikproduktion. Äventyret vänder sig till skolklasser på mellanstadiet.

Barnrättsäventyrets fyra delar

  1. En introducerande lektion till barns rättigheter i Sverige.
  2. En utomhusbana med fyra stationer som var och en innehåller en utmaning och en diskussion.
  3. En kreativ verkstad där eleverna arbetar med drama och musik kring ett dilemma de valt.
  4. Fjärde och sista delen kallar vi för fortsättningen. Det innebär att äventyret inte är slut bara för att utbildningsdagen är det. Det är nu lärare och elever kan ta avstamp för det fortsatta arbetet kring frågor som rör barns rättigheter på skolan.

Kontakta oss

 

Hör av dig till oss om du har några frågor om Barnrättsäventyret och vill komma i kontakt.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.