Överskottet går till barnrättsarbete

Allt överskott från Erikshjälpen Second Hand går till arbetet för barns rättigheter. Ju fler som skänker till oss eller handlar second hand – desto fler barn kan vi hjälpa i våra insatser.

Så drivs våra butiker

Våra butiker drivs på olika sätt och ser olika ut. Vissa butiker äger och driver vi helt själva, andra drivs med lokala samarbetspartners – till exempel en förening eller en lokal församling, som då skrivit ett samarbetsavtal med Erikshjälpen.

Så fördelas överskottet

Överskottet från våra butiker delas mellan Erikshjälpen och butikernas lokala samarbetspartner. Allt överskott går till ett rättighetsbaserat, långsiktigt och humanitärt arbete med barn och familjer i fokus.

I de fall där butiken ägs helt av Erikshjälpen går allt överskott till våra insatser. I de butiker där vi samverkar med andra delas överskottet lika mellan våra projekt och de projekt som samarbetsparten stöttar.

Överskottet finansierar 25 procent av Erikshjälpens insatser

Överskottet från Erikshjälpen Second Hand utgör 25% av Erikshjälpens totala finansiering.

Publicerad: 12 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.