Erikshjälpen Framtidsverkstad

Erikshjälpen Framtidsverkstad är mötesplatsen där barn och ungdomar får möjlighet att skapa positiv förändring för sig själva och andra utifrån behov, intressen och drömmar.

Vad är Erikshjälpen Framtidsverkstad?

Erikshjälpen Framtidsverkstad är en verksamhet inom Erikshjälpen som stärker barn, ungdomar och deras föräldrar, så att de kan skapa en långsiktigt positiv utveckling för sig själva och andra. Genom målgruppens delaktighet förändras den nära omgivningen i en positiv riktning och bidrar till en ökad status och stolthet för det egna bostadsområdet.

Exempel på vad som händer i Erikshjälpen Framtidsverkstad:

 • om studiestöd
 • arbetsförberedande insatser
 • ledarträning
 • meningsfulla fritidsaktiviteter
 • samtalsgrupper
 • samhällsvägledning
 • föräldrastärkande insatser.

Arbetet sker i nära samverkan med kommunens verksamheter, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

 

Vi gör ungas röster hörda

I områden där Erikshjälpen Framtidsverkstad finns upplever många barn och unga att det finns en stark negativ bild av området och de som bor där. Flera av ungdomarna vill vara med och ändra på det. Därför har Erikshjälpen Framtidsverkstad blivit en plattform där unga kan göra sina röster hörda gentemot allmänhet och beslutsfattande personer.

 

 

Så skapar vi förändring

Arbetet i Erikshjälpen Framtidsverkstad utgår från fyra komponenter, som bidrar till förändring som tillsammans ger barn, unga och deras föräldrar förutsättningar att förändra sin situation:

 • Personlig utveckling och gemenskap
 • Social mobilisering
 • Lokalt påverkansarbete

Här finns Erikshjälpen Framtidsverkstad

Erikshjälpen Framtidsverkstad finns idag i Motala, Helsingborg, Linköping, Borlänge, Uppsala och Kristianstad. Alla våra verksamheter ser olika ut, och anpassas efter de behov som finns i området och bland de människor som bor där.

Tillsammans med Erikshjälpen Second Hand

I varje område där Erikshjälpen Framtidsverkstad finns samverkar vi med Erikshjälpen Second Hand. På så sätt kan vi skapa möjligheter för både unga och deras föräldrar att skapa kontakter, bygga sociala nätverk och träna de förmågor som är viktiga för att möta arbetslivets krav. Och därmed hitta sin plats i arbetslivet.

Vill du veta mer om Erikshjälpen Framtidsverkstad?

Vill du veta mer om arbetet med Erikshjälpen Framtidsverkstad eller på något sätt stötta vår verksamhet? Kontakta framtidsverkstad@erikshjalpen.se

Feedback block

Hjälpte det här dig?

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.