Erikshjälpen Framtidsverkstad

Erikshjälpen Framtidsverkstad är mötesplatsen där barn och ungdomar får möjlighet att skapa positiv förändring för sig själva och andra utifrån behov, intressen och drömmar.

Vad är Erikshjälpen Framtidsverkstad?

Tillsammans med barn, ungdomar och deras föräldrar vill vi genom Erikshjälpen Framtidsverkstad skapa förutsättningar för personlig utveckling, social mobilisering och delaktighet i det egna bostadsområdets utveckling. Genom att stärka målgruppens drömmar, drivkrafter och förmågor formas framtidstro som möjliggör en långsiktig positiv förändring.

Arbetet sker i nära samverkan med kommunens verksamheter, näringsliv och övriga civilsamhället.

Erikshjälpen Framtidsverkstad finns idag i Motala, Helsingborg, Linköping, Borlänge, Uppsala och Kristianstad. Alla våra verksamheter ser olika ut och anpassas efter de lokala behoven och önskemålen från deltagarna. Några exempel på aktiviteter:

 • studiestöd
 • arbetsförberedande insatser
 • ledarträning
 • meningsfulla fritidsaktiviteter
 • samtalsgrupper
 • samhällsvägledning
 • föräldrastärkande insatser.


Insatserna utgår från fyra olika fokusområden som tillsammans ger barn, ungdomar och deras föräldrar förutsättningar att förändra sin situation:

 • personlig utveckling och gemenskap
 • social mobilisering
 • lokalt påverkansarbete
 • vidare mot arbetslivet

Det här är Erikshjälpen Framtidsverkstad

Spela video
Ett pappersblock med uträkningar.

Erikshjälpen Framtidsverkstad

Erikshjälpen

Erikshjälpen Framtidsverkstad
Erikshjälpen

Vi gör ungas röster hörda

På orter där Erikshjälpen Framtidsverkstad finns upplever många unga att bilden av deras område och de som bor där är väldigt negativ. Detta vill de vara med och ändra på. Därför har Erikshjälpen Framtidsverkstad blivit en plattform där unga kan göra sina röster hörda gentemot allmänheten och beslutsfattande personer.


Tillsammans med Erikshjälpen Second Hand

På varje ort där Erikshjälpen Framtidsverkstad finns samverkar vi med Erikshjälpen Second Hand. På så sätt kan vi skapa möjligheter för både unga och deras föräldrar att skapa kontakter, bygga sociala nätverk och träna de förmågor som är viktiga för att möta arbetslivets krav. Och därmed hitta sin plats i arbetslivet.

Vill du veta mer om Erikshjälpen Framtidsverkstad?

Vill du veta mer om arbetet med Erikshjälpen Framtidsverkstad eller på något sätt stötta vår verksamhet? Kontakta framtidsverkstad@erikshjalpen.se

Feedback block

Hjälpte det här dig?

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.