Sommar med Erikshjälpen Framtidsverkstad

Erikshjälpen Framtidsverkstad erbjuder ungdomar en plats och ett sammanhang där de kan vara i sommar – för alla barns rätt till en meningsfull fritid.

Sommarlovet är den tid på året då många av de ojämlika uppväxtvillkor som finns i Sverige blir som allra tydligast. Skolavslutningar och studentfiranden står för dörren, och många barn och ungdomar får nu ett välförtjänt sommarlov efter ett flitigt läsår. Men sommarlovet är också en tid som skaver för många.

Många familjer i Sverige har det extra tufft ekonomiskt under sommarperioden. Alla har inte råd att åka i väg på semester och många barn stannar hemma, utan något att göra.

Ungdomar saknar de resurser som krävs för att få ett första sommarjobb, vilket leder till brist på aktiviteter och en sysselsättning under flera månaders tid. En brist som kan leda till en känsla av hopplöshet – en känsla och situation som kriminella gäng gärna utnyttjar för att rekrytera nya medlemmar.

Vi erbjuder feriepraktik under sommaren

Varje år tar Erikshjälpen Framtidsverkstäder in ungdomar som feriepraktikanter och erbjuder dem en sysselsättning under sommaren. Feriepraktiken ger ungdomarna ett sammanhang, men också en inkomst och lärdomar som går att bygga vidare på kommande somrar – som en värdefull rad i ett CV. Under feriepraktiken får ungdomarna anordna aktiviteter för andra ungdomar, delta i lokala evenemang och vara med och påverka genom att exempelvis intervjua makthavare.

Erikshjälpen Framtidsverkstad Linköping välkomnar fyra ungdomar som gör sin feriepraktik på plats i området Skäggetorp i år.

 Jag ser fram emot att få göra roliga aktiviteter för barn och unga i Skäggetorp, säger en av ungdomarna när de träffas för en introduktion vid Framtidsverkstaden den 2 juni.

För vidare information

Erikshjälpen Framtidsverkstad

Stötta Erikshjälpen Framtidsverkstad

Din gåva spelar en viktig roll i arbetet med våra Framtidsverkstäder. Det är genom ditt engagemang för barns rättigheter som vi kan driva Framtidsverkstäderna och erbjuda ungdomar i underprivilegierade områden en sysselsättning över sommaren. Ge en gåva till vårt arbete för barn i Sverige. och var med och ge fler barn rätt till en meningsfull sommar.

Publicerad: 15 juni 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.