Finansiering

Erikshjälpen finansieras av insamlade medel och gåvor från institutionella givare som SIDA, Postkodlotteriet och Radiohjälpen, privata givare och företag, överskottet från Erikshjälpen Second Hand samt av fonder och stiftelser.

 

Så finansieras vårt arbete

Cirkeldiagram med data

2023

Så finansieras vårt arbete

36%

Vi får bidrag från institutionella givare som Postkodlotteriet, Radiohjälpen, Delmos, Svenska Missionsrådet, Helsingborg Stad och Region Uppsala.

32%

Regelbundna gåvor (som månadsgivande och fadderskap) eller enskilda gåvor från våra givare. Andra gåvor från privatpersoner är testamenterade gåvor och minnesgåvor.

25%

Överskottet från försäljning i alla våra butiker inom Erikshjälpen Second Hand. Överskottet från våra butiker delas mellan Erikshjälpen och butikernas lokala samarbetspartner.

4%

Gåvor, både regelbundna gåvor och engångsgåvor, från till exempel församlingar och föreningar. Även försäljningsintäkter, räntor och reavinster på värdepapper.

2%

Erikshjälpen har flera olika slags företagssamarbeten – både i avtalsreglerat givande som Företagsvän och Företagspartner.

1%

Erikshjälpen får stöd från flera olika fonder och stiftelser. Däribland Kavlifonden, Noa-stiftelsen, Strömme Foundation, Karin Ericsons stiftelse, Sigrid och Ivar Franssons Stiftelse för barn och ungdom, samt Ulla och Lennart Wallenstamsstiftelsen.

Bidrag från institutionella givare

Erikshjälpen får bidrag från institutionella givare.
• Delmos
• Helsingborgs stad
• Postkodlotteriet
• Radiohjälpen
• Region Uppsala
• Svenska Missionsrådet

Gåvor från privatpersoner

Det är privatpersoner som lägger den ekonomiska grunden för Erikshjälpens arbete. Det regelbundna givandet från våra givare, via bland annat olika typer av månadsgivande och fadderskap är en stabil bas för vår verksamhet. Oavsett vilken typ av gåvor är våra privata viktiga ambassadörer för vår verksamhet.

Överskott från Erikshjälpen Second Hand

Allt överskott från Erikshjälpen Second Hand går till arbetet för barns rättigheter. Ju fler som skänker till oss eller handlar på Erikshjälpen Second Hand – desto fler barn kan vi hjälpa i våra insatser.

Överskottet från våra butiker delas mellan Erikshjälpen och butikernas lokala samarbetspartner.

Övriga gåvor

Gåvor, både regelbundna gåvor och engångsgåvor, från till exempel församlingar och föreningar. Även försäljningsintäkter, räntor och reavinster på värdepapper räknas som övriga gåvor.

Stöd från företag

Erikshjälpen har flera olika slags företagssamarbeten – både i avtalsreglerat givande som Företagsvän och Företagspartner – men också i form av andra typer av stöd och gåvor – som Företagssupporters som stöttar våra insatser med andra typer av varor och tjänster.

Stöd från fonder och stiftelser

Erikshjälpen får stöd från flera olika fonder och stiftelser:

  • Kavlifonden
  • NOA-stiftelsen
  • Strømme Foundation
  • Karin Ericsons stiftelse
  • Sigrid och Ivar Franssons Stiftelse för barn och ungdom
  • Ulla och Lennart Wallenstamstiftelsen
  • Sparbanken Syds Stiftelse

Publicerad: 30 augusti 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.