""

Insatser i världen

Vi arbetar med långsiktigt barnrättsarbete i 15 länder i världen. Tillsammans med lokala organisationer driver vi projekt för att människor själva ska kunna ta sig ur fattigdom och förtryck. Ta del av våra insatser i världen.

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.