Hit går pengarna

Under 2022 gick 89 procent av Erikshjälpens intäkter till våra internationella och nationella insatser för barns rättigheter. Läs vidare för att ta del av hur vi fördelar våra intäkter och var pengarna går. Du kan vara säker på att ditt stöd gör skillnad.

Internationellt och nationellt arbete

Under 2022 gick 89 procent av våra intäkter till arbetet för barns rättigheter i Sverige och världen. Våra ändamålskostnader är direkt kopplade till Erikshjälpens uppdrag och vision. Hit räknas bland annat biståndsprojekt och opinionsbildning. Det inkluderar även löner för den personal som arbetar med internationellt och nationellt arbete.

Insamlingskostnader

Under 2022 gick 6 procent av våra intäkter till insamlingskostnader. Insamlingskostnader är direkta kostnader för att uppmuntra och inspirera människor att bidra till Erikshjälpens verksamhet, genom marknadsföring, insamlingsbrev och kommunikation. Det inkluderar även löner och administration för den personal som arbetar med insamling.

Administrationskostnader

Under 2022 gick 5 procent av våra intäkter till administration. Det inkluderar bland annat kostnader för redovisning, revision och löner för generalsekreterare och administrativ personal. En effektiv administration är en förutsättning för att kunna bedriva vår verksamhet med hög kvalitet.

Publicerad: 10 augusti 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.