Katastrofhjälp och humanitärt stöd

Erikshjälpen finns där före, under och efter en kris eller katastrof. Genom samarbeten med lokala partners kan vi agera snabbt när en katastrof inträffar och hjälpa de människor som drabbas.

Vi räddar liv och hjälper samhällen att återhämta sig

Vi ger humanitärt stöd till samhällen och människor som drabbats av kriser och katastrofer, inklusive naturkatastrofer och konflikter. Vi arbetar främst i de länder där vi har befintliga partners och projekt för att snabbt kunna agera och hjälpa de som behöver det mest.

Vi förebygger åtgärder mot klimatförändringar

Erikshjälpen arbetar också med katastrofriskreducering och resiliens  för att bidra till människors och samhällens förmåga att hantera förändringar, särskilt på grund av klimatförändringar. Vi tror att förebyggande arbete är lika viktigt som akuta insatser för att minska effekterna av framtida katastrofer.

Så ger vi katastrofhjälp

  • Vi samarbetar med befintliga partners för att agera snabbt när en katastrof inträffar.
  • Vi arbetar med att öka medvetenheten hos samhällen och människor om risker och hur man kan skydda sig själv och sina samhällen.
  • Vi utvecklar modeller för hur människor kan organisera sig för att minska risken för framtida katastrofer.
  • Vi arbetar också med att minska effekterna av klimatförändringar genom att stödja samhällen att anpassa sig till nya förhållanden och hitta hållbara lösningar.
Feedback block

Hjälpte det här dig?

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.