Asien

Erikshjälpen arbetar i Bangladesh, Kambodja, Indien, Laos och Myanmar. Arbetet i Asien fokuserar på konsekvenserna av klimatförändringar och katastrofer, men också skydd av barn – med förebyggande insatser för barn som utsätts för människohandel, sexuella övergrepp och andra typer av våld.

I Asien arbetar vi tillsammans med lokala partnerorganisationer som använder ett integrerat tillvägagångssätt som stärker barns rättigheter till utbildning, hälsa och skydd. Människorna som berörs av våra insatser i regionen får lära sig om sina rättigheter – men de lär sig också att hålla myndigheter och andra makthavare ansvariga.

Katastrofriskreducering och humanitär hjälp

En stor del av vårt arbete i Asien fokuserar på konsekvenserna av klimatförändringar, som leder till återkommande översvämningar och cykloner som ödelägger stora områden. Vårt arbete handlar om att minska risken för katastrofer och öka motståndskraften. Vi reagerar också på humanitära kriser när de berör länder i regionen.

Här finns vi i Asien

Vårt arbete i Asien utgår från vårt regionkontor i Phnom Penh, Kambodja och vårt landskontor i Bangladesh.

Arbetsfokus i länder

I Bangladesh arbetar Erikshjälpen för att flickor och pojkar ska ha tillgång till hälsa, utbildning och skydd. Samhällen som ständigt hotas av översvämningar blir utrustade med katastrofberedskap och förbättrar sina levnadsvillkor för att bättre motverka återkommande översvämningar.

 • Utveckling av flyttbara skolor som säkerställer att fler barn har möjlighet att gå i skolan.
 • Satsningar på videolektioner i områden där tillgången till lärare är bristfällig.
 • Flickor och pojkar får möjlighet att förverkliga sin potential och deltar nu i utvecklingen av sina samhällen.
 • Kvinnor som utsätts för våld och diskriminering har fått stöd för att förbättra sin status och försvara sina rättigheter.
 • Hälsoinitiativ för folkgruppen Rohingya i flyktinglägren.

I Indien arbetar Erikshjälpen för att utsatta grupper ska bli medvetna om sina rättigheter och hur de kan förändra sin situation.

 • Barn samlas i barnparlament och motiverar varandra att vara konsekventa i utbildningen och främja initiativ för miljöskydd.
 • Personer med funktionsvariationer får socialförsäkringssystem.
 • Kräva att myndigheter tillhandahåller skolor.
 • Människor får kunskap om hur de kan ansöka om förbättrad infrastruktur såsom rent vatten, sanitära latriner och vägar.
 • Bykommittéer aktiveras för att övervaka aktiviteter som genomförs av regeringens hälsoorganisation och håller dem ansvariga.
 • Vård- och omsorgspersonal utbildas för att nå kvinnor och barn i behov av mödra- och barnhälsovård.

Erikshjälpens arbete i Laos fokuserar på ursprungsbefolkning i de norra delarna av landet. Fokus ligger på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Strategin för arbetet är integrerad byutveckling för att samhällena ska kunna försörja sina barn.

Arbetet handlar bland annat om att:

 • Skapa hållbara försörjningsmöjligheter för familjer.
 • Utbilda förskollärare på landsbygden i att använda det lokala språket parallellt med Lao-språket för att öka inlärningskapaciteten bland barnen.
 • Utbilda familjer i nya sätt att effektivisera jordbruket för att säkerställa tillgången på rent vatten och näringsrik mat.
 • Säkerställa att barn har möjlighet att gå i skolan.

Erikshjälpen har samarbete fem lokala partnerorganisationer för att främja barns rätt till skydd, utbildning och hälsa i Myanmar. Eftersom väpnade konflikter fortfarande pågår genomförs också humanitärt bistånd med fokus på barns rättigheter, särskilt i delstaten Kachin, i norra Myanmar.

Arbetet sker bland annat genom att:

 • Påverkansarbete för att förändra föräldrarnas inställning till sina barn och minska/sluta använda fysiska och verbala bestraffningar.
 • Säkerställa att gravida kvinnor och mödrar har tillgång till säker förlossningsvård, vård för nyfödda.
 • Utbilda nyblivna mammor i näringslära, både för dem själva och deras barn.
 • Humanitär hjälp till barn och familjer som befinner sig i flyktingläger.

I Kambodja arbetar Erikshjälpen tillsammans med sex lokala organisationer. Arbetet fokuserar bland annat på frågor som utbildning, rehabilitering för barn som utsatts för människohandel eller övergrepp samt humanitära insatser.

 • Hjälpa barnhem att ta fram återintegreringsplaner för barn samt ställa om sina verksamheter till familje- och samhällsvård.
 • Stötta de barn som lämnat barnhem, så att de kan leva ett självständigt liv och gradvis förbättrat sina levnadsvillkor.
 • Stötta föräldrar så att de kan skicka sina barn till skolan i stället för att sätta dem i arbete.
 • Utbilda lokala myndigheter i barnuppfostringsfrågor så att de kan stötta och utbilda föräldrar i positivt föräldraskap.
 • Förebygga och minska riskerna för att barn ska utsättas för människohandel eller sexuell exploatering genom att hjälpa vårdnadshavare och samhällen att organisera sig.
 • Ge rehabilitering och rättslig hjälp till barn och unga som blivit utsatta för olika former av övergrepp.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.