Ge en företagsgåva som gör skillnad

Erikshjälpen vill ge flickor möjlighet att välja – att jobba, att starta företag, och så vidare. Utbildning är en nyckel i det arbetet.

Företag

Det finns många sätt som ert företag kan hjälpa barn i världen med utbildning, hälsa och rättigheter. En förutsättning för Erikshjälpens arbete är långsiktiga partnerskap med företag som delar vårt engagemang för barns rättigheter.

Långsiktighet är avgörande, för er, oss och barnen vi stödjer.

Att jobba med CSR i företaget ger många mervärden. Med Erikshjälpen blir det ett samarbete för hållbarhet, framtid, barns rättigheter och drömmar.

Barnen och deras familjer är själva delaktiga och drivande. Vi ger inte bara för behovet i dag – vi vill rusta för morgondagen.