Värdig försörjning

Erikshjälpen hjälper familjer att hitta hållbara försörjningsmöjligheter för att undvika fattigdom, barnarbete, trafficking och svält. Ditt företag kan vara med och påverka genom att stödja familjer till en värdig försörjning.

Erikshjälpen stödjer familjer att hitta hållbara försörjningsmöjligheter genom självhjälpsgrupper, yrkesutbildning och klimatanpassad odling.

Ett exempel är ett projekt i Kenya där självhjälpsgrupper stöttar kvinnor att hitta långsiktiga försörjningsmöjligheter, samtidigt som lantbrukare får utbildning och utsäde för att odla klimatsmart. Ett annat exempel är att Erikshjälpen och Feed the Children Organization, FTCO, arbetar med att borra djupborrade brunnar med solpaneldrivna pumpar i Etiopien, vilket leder till bättre hälsa och inkomstmöjligheter för familjerna på landsbygden.

Försörjningsprojekt ditt företag kan stötta

Erikshjälpen hjälper romska barn och föräldrar att integreras i samhället i Rumänien. Vi ger barn utbildningsmöjligheter och hjälper deras föräldrar att komma in i arbetslivet.

I projektet samarbetar vi med vår partner Kenosis. Kenosis är uppdelat i två delar; Kenosis Design som är ett socialt snickeriföretag där romer får jobb och där de tillverkar heminredning och möbler, samt en verksamhet för barn där cirka 60 barn kommer efter skolan för läxhjälp och andra aktiviteter.

Kenosis hjälper också med husrenoveringar, hygien och yrkesutbildning. De planerar att köpa mark och bygga en större lokal för att fortsätta sitt arbete och fungera som en bro mellan romer och rumäner för att uppnå en mer integrerad och rättvis samhällsutveckling.

I norra Bangladesh kommer översvämningarna varje år efter monsunperioden som pågår mellan mars till september. Översvämningarna förstör det mesta i sin väg och leder till att miljontals människor förlorar sina försörjningsmöjligheter.

Bara i distriktet Kurigram drabbades hundratusentals människor under den senaste stora översvämningen och i distriktet arbetar Erikshjälpen tillsammans med den lokala organisationen Friendship med att bygga samhällen som både kan stå emot och återhämta sig från de svåra översvämningarna.

Tack vare insatsen från Erikshjälpen och Friendship anläggs det en damm för fisk- och grönsaksodling och byggs fem rörbrunnar, fem latriner och ett klassrum. Genom att bygga dessa samhällen som klarar av att stå emot översvämningarna får invånarna tillgång till rent dricksvatten, sanitet och hygienrutiner även under nödsituationer. Samtidigt kan barnen fortsätta att gå i skolan.

Publicerad: 23 oktober 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.