Värdig försörjning

Erikshjälpen hjälper familjer att hitta hållbara försörjningsmöjligheter för att undvika fattigdom, barnarbete, trafficking och svält. Ditt företag kan vara med och påverka genom att stödja familjer till en värdig försörjning.

Erikshjälpen stödjer familjer att hitta hållbara försörjningsmöjligheter genom självhjälpsgrupper, yrkesutbildning och klimatanpassad odling.

Ett exempel är ett projekt i Kenya där självhjälpsgrupper stöttar kvinnor att hitta långsiktiga försörjningsmöjligheter, samtidigt som lantbrukare får utbildning och utsäde för att odla klimatsmart. Ett annat exempel är att Erikshjälpen och Feed the Children Organization, FTCO, arbetar med att borra djupborrade brunnar med solpaneldrivna pumpar i Etiopien, vilket leder till bättre hälsa och inkomstmöjligheter för familjerna på landsbygden.

Tre försörjningsprojekt ditt företag kan stötta:

Erikshjälpen stöttar åtta självhjälpsgrupper som säljer smycken, getter och honung för att skapa inkomster och förbättra levnadsvillkor för människor i Emali, Kenya. I projektet samarbetar vi med vår partner Nalala för att hjälpa familjer som lider av fattigdom och undernäring på grund av torka.

Mellan 21 och 44 procent av familjerna har en osäker tillgång till mat. Föräldrar har svårt att betala för sina barns utbildning och sjukvård, vilket leder till att många flickor giftas bort tidigt. Kvinnor är särskilt utsatta eftersom de har sämre möjligheter att påverka sina livsvillkor.

Erikshjälpen arbetar också för att öka tillgången till vatten och förbättra jordbruksmetoder. 100 lantbrukare får utsäde och utbildning för att ställa om till klimatanpassad odling, och 120 av de mest utsatta hushållen får kycklingar för extra inkomst och mat.

Erikshjälpen arbetar med att borra brunnar och installera solcellsdrivna vattenpumpar i ett torrt område utanför Addis Abeba, Etiopien. Hittills har det förbättrat invånarnas hälsa och ökat deras inkomstmöjligheter genom att de nu har tillgång till rent vatten nära hemmet.

Projektet har pågått sedan 2017, i samarbete med vår partner FTCO. Tidigare var många tvungna att gå långt för att hämta vatten vilket ledde till vattenburna sjukdomar och att barn missade skolan.

Projektet har också möjliggjort bevattning av grödor och boskap vilket har lett till att fler familjer nu kan sälja grödor på marknaden och förbättra sin inkomst.
Fler brunnar behövs för att fler byar och familjer ska få tillgång till rent vatten och goda livsvillkor.

Erikshjälpen hjälper romska barn och föräldrar att integreras i samhället i Rumänien. Vi ger barn utbildningsmöjligheter och hjälper deras föräldrar att komma in i arbetslivet.

I projektet samarbetar vi med vår partner Kenosis. Kenosis är uppdelat i två delar; Kenosis Design som är ett socialt snickeriföretag där romer får jobb och där de tillverkar heminredning och möbler, samt en verksamhet för barn där cirka 60 barn kommer efter skolan för läxhjälp och andra aktiviteter.

Kenosis hjälper också med husrenoveringar, hygien och yrkesutbildning. De planerar att köpa mark och bygga en större lokal för att fortsätta sitt arbete och fungera som en bro mellan romer och rumäner för att uppnå en mer integrerad och rättvis samhällsutveckling.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.