Ung Fadder

Erikshjälpen grundades av ett barn som ville hjälpa andra barn. Därför är våra unga givare viktiga för oss. Ung Fadder är vår givarform för unga. Bli Ung Fadder och bidra till att fler barn får möjlighet att påverka sina liv och sin framtid.

Vår verksamhet grundades av ett barn som ville hjälpa andra barn. Vi vet att ungas drömmar är livsviktiga. Som Ung Fadder blir du en del av vårt arbete för barns rättigheter och global utveckling, världen över. Du bidrar till att barn kan gå i skolan, må bra och vara trygga. Något som är avgörande för att barn och unga ska kunna drömma stort.

Spela video

Typ en halv pizza

Erikshjälpen

Typ en halv pizza
Erikshjälpen

Hit går pengarna

KENYA: Vår partnerorganisation Food for the Hungry bedriver påverkansarbete bland boskapsskötare med målet att fler barn ska börja skolan och slutföra sin skolgång. Food for the Hungry arbetar också med barnrättsklubbar för att stärka barnens självförtroende och ökar familjernas möjligheter till försörjning genom kurser och självhjälpsgrupper.

UGANDA: Vår partnerorganisation MADA jobbar i ett område som domineras av boskapsskötande nomadfolk där en mycket liten andel av flickorna får chansen att börja eller fullfölja sin skolgång. MADA jobbar med att fånga upp flickor som hoppat av och hjälper dem tillbaka till skolan. Samtidigt bedrivs ett påverkansarbete bland flickornas familjer för att få dem att förstå vikten av skolgång.

KAMBODJA: Vår partnerorganisation Chab Dai arbetar mot övergrepp och trafficking av barn. Förutom det förebyggande arbetet, hjälper även Chab Dai flickor som utsatts för trafficking att återvända hem, där de får tillgång till vård och rehabilitering. Man jobbar också med flickans familj och människor på hemorten då det är vanligt att flickorna blir utstötta och förkastade på grund av det de gått igenom. Chab Dai erbjuder även juridiskt stöd i rättsprocesser mot förövarna.

UGANDA: Vår partnerorganisation LACWADO arbetar i fiskarsamhällen längs Lake Albert. Här gifts många flickor bort i ung ålder och tvingas därför hoppa av skolan i förtid. LACWADO bedriver påverkansarbete gentemot familjer och myndigheter med målet att minska antalet barnäktenskap och öka antalet barn i skolan.

ETIOPIEN: Vår partnerorganisation YBCEDOI är ett center som tar emot unga tjejer som utnyttjats i prostitution. På centret får de rehabilitering och utbildning för att kunna skaffa sig en säker försörjning. Många av tjejerna lever med HIV eller behöver annan typ av vård och omsorg. Centret har ett antal inkomstgenererande projekt som bidrar med en andel av centrets omkostnader.

""
En ung person håller en pizza slice i handen.

Så funkar det

  • För att bli Ung Fadder behöver du vara under 30 år. Är du under 18 år behöver vi din målsmans underskrift.
  • Din månadsgåva dras automatiskt från ditt konto via autogiro. Det finns ingen bindningstid, så du kan avsluta ditt givande när som helst.
  • Tre gånger om året kommer du att få ett digitalt brev från oss med berättelser från ungdomar runt om i världen och om det arbete du stödjer.
  • Fyra gånger om året skickar vi vår tidning till dig, där du kan läsa mer om vårt arbete och de positiva förändringar vi uppnår tack vare ditt stöd.

Kontakta givarservice vid frågor

Givarservice

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring ditt givande

Höja ditt månadsbelopp?

Ibland ändrar sig livet.  Höj ditt månadsbelopp om du har möjlighet att ge mer. Tack för varje krona du ger.

Vill du sänka ditt månadsbelopp, pausa eller avsluta ditt månadsgivande? Kontakta Givarservice så hjälper vi dig!

Vill du få skattereduktion?

Du behöver uppfylla vissa kriterier för att få skattereduktion.  Vi behöver också ditt personnummer. Skicka in dina personuppgifter för skattereduktion.

Publicerad: 20 januari 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.