Ge direkt vid katastrof

Det här går pengarna till

Vi ger humanitärt stöd till samhällen och människor som drabbats av kriser och katastrofer, inklusive naturkatastrofer och konflikter.

Där sker våra insatser

Vi arbetar främst i de länder där vi har befintliga partners och projekt för att snabbt kunna agera och hjälpa de som behöver det mest.

Förebyggande arbete

Vi arbetar också med att minska effekterna av klimatförändringar genom att stödja samhällen att anpassa sig till nya förhållanden och hitta hållbara lösningar.

Din gåva når fram

För Erikshjälpen är det en självklarhet att hantera våra givares gåvor på ett trovärdigt och ansvarsfullt sätt. Vi kvalitetssäkrar, följer upp och rapporterar vårt arbete och vi tål att granskas.

Erikshjälpen har ett 90-konto och kontrolleras årligen av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige för att garantera att de gåvor vi får in används till rätt ändamål.

Svensk Insamlingskontroll tillåter att högst 25 procent används till omkostnader för insamling och administration. Erikshjälpens egen ambition är att våra omkostnader aldrig ska överstiga 15 procent.

Under 2022 var våra insamlings- och administrationskostnader 11,6 procent.

Uppföljning och kontroll

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.