Bli företagsvän

Som Företagsvän ger ditt företag ett årligt bidrag till Erikshjälpen på minst 10 000 kronor, under minst två års tid. Det är ett långsiktigt och hållbart samarbete som gynnar barnen. Och världen de drömmer om.

Att bli företagsvän till Erikshjälpen är ett sätt att bidra till att fler av de globala målen i Agenda 2030 kan uppnås. Goda samarbeten med företag bidrar till vårt arbete för barn i Sverige och i världen, samtidigt som ditt företag ger till en mer hållbar och rättvis värld på lång sikt.

Som Företagsvän ger ni ett årligt bidrag till Erikshjälpen på minst 10 000 kronor. För att skapa långsiktighet sträcker sig våra samarbeten med Företagsvänner över minst två år, som är reglerat via ett avtal.

CSR för ditt företag

CSR, eller Corporate Social Responsibility, innebär att företag tar ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället. Det handlar om att integrera mänskliga rättigheter, socialt ansvar, miljö- och klimatpåverkan samt ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet. CSR-arbetet skapar också ett mervärde för personalen genom att bidra till en starkare kultur och arbetsgemenskap.

Frågor och svar om att bli Företagsvän

Vi blir starkare tillsammans. Genom att bli Företagsvän stärker ni ert varumärke både internt och externt, vilket skapar ett mervärde och engagemang bland era medarbetare. Samtidigt stärks våra insatser, då ert bidrag ger oss bättre förutsättningar att kunna göra skillnad för fler barn i Sverige och i världen.

Ni får bland annat synlighet i form av:

 • Diplom/Gåvobevis
 • Erikshjälpens logga till ert företags hemsida, e-postsignatur eller liknande
 • Företagsvän-emblem till ert företags hemsida, e-postsignatur eller liknande
 • Exponering på Erikshjälpens hemsida – samarbetspartnersida under hela avtalstiden

Ja, ni får:

 • Minst en rapport per år, om den verksamhet eller det projekt ni stöttar
 • Information om Erikshjälpens arbete för barns rättigheter, via en prenumeration på Erikshjälpens tidning. Utgivning fyra gånger per år
 • Erikshjälpens digitala nyhetsbrev för företag som skickas 4 gånger per år

 • Vi kommer gärna till ett personalmöte eller liknande för att berätta om den verksamhet eller det projekt ert företag stöttar. Vi hoppas att vårt samarbete ska engagera era medarbetare och att de ska känna sig delaktiga i den förändring de är med och skapar.
 • Vi deltar gärna i eller är med och planerar olika typer av personalaktiviteter. Det kan vara friskvårdssatsningar, att personalen startar egna insamlingar eller får möjlighet att göra en volontärinsats i någon av våra second hand-butiker.

 • Att företag har ett aktivt CSR-arbete är något som allt fler kunder förväntar sig. Därför är det viktigt att ni på ett engagerat sätt kommunicerar de insatser ni gör. Erikshjälpens kommunikatörer kan bidra med textunderlag och bilder till er varumärkesstärkande kommunikation om vårt samarbete och det projekt ni stöttar.
 • Ett produktsamarbete eller en kampanj kan engagera och skapa mervärde för era kunder, genom att kommunicera
 • projektet ni stöttar och kanske också låta kunderna mer aktivt vara med och bidra till projektet. Vid produktsamarbete får ni text och bildmaterial från projektet ni stöttar.

Våra företagsvänner

Undersåkers snickeri

Advokatfirman Mart Tamm AB

Byggbolaget

Displaybyte

EH Connector

Frontdesk

Grafitgrå

HanssonGruppen

HJ Bygg & Entreprenad

Infrabit AB

Länsförsäkringar Jönköping

Quibic reklam

Recaremed

Sandgrens lastpall

SaraAnnies livsnycklar

SEEKAT AB

Stålgross

Interix

Soliber Ingenjörer AB

Marvi.io

Ryd Industrisvets

Publicerad: 14 augusti 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.