Stöd hela Erikshjälpens arbete

Olika sätt att ge pengar

Det finns flera sätt för dig att ge engångsgåvor på och du väljer själv det sätt som passar dig bäst. Oavsett hur du ger är din gåva viktig.

Bli Månadsgivare

Du kan lita på att din gåva ger effekt

För Erikshjälpen är det en självklarhet att hantera våra givares gåvor på ett ansvarsfullt sätt. Vi kvalitetssäkrar, följer upp och rapporterar vårt arbete och vi tål att granskas.

Erikshjälpen har ett 90-konto och kontrolleras årligen av Svensk Insamlingskontroll. Det betyder att vi uppfyller kravet på att 75 procent av insamlade medel ska gå till ändamålet. Under de senaste åren har i snitt 87 procent av våra insamlade medel använts till våra olika ändamål. Erikshjälpen har en ambition att minst 85 procent ska gå till ändamålet.

Erikshjälpen är medlem i Giva Sverige, som arbetar för seriös insamling. Vi följer de etiska regler för tryggt givande som medlemsorganisationerna kommit överens om.

Uppföljning och kontroll

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.