Två tjejer talar på seminarium.

Opinion och påverkan

Erikshjälpens påverkansarbete grundar sig i vår värdegrund och identitet som en internationell barnrättsorganisation. Det styr valet av vilka ämnen vi engagerar oss i. Vi arbetar aktivt med att driva och stödja opinions- och påverkansarbete med barnen i centrum.

Så är vi med och påverkar

Vi är övertygade om att barn kan förändra världen och anser att alla barn ska bli sedda, lyssnade på och tagna på allvar. Därför arbetar Erikshjälpen aktivt med att driva och stödja opinions- och påverkansarbete med barnen i centrum.

I praktiken handlar det om att vi vill bidra till att förändra strukturer eller lagar till det bättre för barnen. Och världen de drömmer om.

Vi vill väcka vilja till dialog och debatt

Påverkansarbete kopplas ofta till dialog och debatt med beslutsfattare, men påverkansarbete är allt det som skapar politisk vilja att delta i både dialog och debatt, som får allmänheten att engagera sig, media att ge frågorna utrymme och personer i ansvarsställning att agera.

När Erikshjälpen arbetar med påverkansarbete så inkluderar det folkbildande insatser, opinionsbildning och lobbying.

För att uppnå samhällsförändringar som består behöver vi nå ut till beslutsfattare, myndigheter och andra skyldighetsbärare – så att de tar sitt ansvar för barns rättigheter och en hållbar utveckling.

Erikshjälpens opinions- och påverkansarbete fokuserar på frågor inom våra temaområden: utbildning och fritid, hälsa och trygghet, och skydd.

Våra hjärtefrågor

I korthet

Barns delaktighet

Vi stärker barns möjligheter till att själva kunna vara med och göra skillnad.

Erikshjälpens Ung-råd påverkar organisationen på central nivå

Ungdomar får driva aktiviteter och påverka makthavare

Vi lär barn i våra insatser om deras rättigheter

Jämlika uppväxtvillkor

Vi arbetar för att alla barn i Sverige ska få växa upp på samma villkor.

Aktiviteter, områdesutveckling och lokal samverkan

Barn och unga får en plattform där deras röster kan bli hörda

Påverkansarbete för öka kunskapen om barns rättigheter

Rätten att växa upp i en familj

Vi arbetar för alla barns rätt att växa upp i en familj och inte på en institution som barnhem.

socialt arbete för att hjälpa familjer i utsatthet

erbjuda andra alternativ för barn än placering på barnhem

återintegrera barn som levt på barnhem i familjer och i samhället

Hållbar värld

Vi arbetar för en ökad hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Vi främjar en cirkulär ekonomi genom klimatsmart återbruk

Vi arbetar med social hållbarhet i våra butiker

Allt överskott går till barnen och en hållbar framtid

 • Barns delaktighet

  Vi stärker barns möjligheter till att själva kunna vara med och göra skillnad.

  Erikshjälpens Ung-råd påverkar organisationen på central nivå

  Ungdomar får driva aktiviteter och påverka makthavare

  Vi lär barn i våra insatser om deras rättigheter

 • Jämlika uppväxtvillkor

  Vi arbetar för att alla barn i Sverige ska få växa upp på samma villkor.

  Aktiviteter, områdesutveckling och lokal samverkan

  Barn och unga får en plattform där deras röster kan bli hörda

  Påverkansarbete för öka kunskapen om barns rättigheter

 • Rätten att växa upp i en familj

  Vi arbetar för alla barns rätt att växa upp i en familj och inte på en institution som barnhem.

  socialt arbete för att hjälpa familjer i utsatthet

  erbjuda andra alternativ för barn än placering på barnhem

  återintegrera barn som levt på barnhem i familjer och i samhället

 • Hållbar värld

  Vi arbetar för en ökad hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

  Vi främjar en cirkulär ekonomi genom klimatsmart återbruk

  Vi arbetar med social hållbarhet i våra butiker

  Allt överskott går till barnen och en hållbar framtid

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.