Erikshjälpens Ung-råd

Erikshjälpens Ung-råd är rådet som lyfter in ett ungt perspektiv i vårt arbete. Erikshjälpen grundades av ett barn som ville hjälpa andra barn. Därför är det viktigt för oss att låta unga röster höras, inte bara i våra projekt utan också inom vår organisation.

Ung-rådets syfte

  • Att säkerhetsställa ungas inflytande inom Erikshjälpen
  • Att föra in ett ungt perspektiv på central nivå inom Erikshjälpen
  • Att möjliggöra ungas delaktighet inom Erikshjälpen

Ung-rådets uppdrag

Erikshjälpens Ung-råd arbetar sedan 2022 med att lyfta och stärka ungas röster inom vår organisation. Rådet består av sju representanter som får vara med och förbereda förslag och driva frågor riktade mot Erikshjälpens ledning och styrelse. De agerar bollplank och fungerar som en ung expertgrupp i Erikshjälpens arbete, såväl som i barnrättsarbetet som i Erikshjälpen Second Hand.

Erikshjälpens Ung-råd har möjlighet att tycka till om Erikshjälpens kampanjer, i opinionsfrågor och förändringar inom organisationen. De kan även driva egna frågor efter behov.

De är Erikshjälpens Ung-råd

Erikshjälpens Ung-råd består av Minna Al-Hassani, Felicia Carpvik, Eleonora Ljungdahl, Sudi Osman, Johanna Strindlöv, Nils-Emil Yngvesson och Alissar Rajha.

Medlemmarna i rådet har alla en koppling till Erikshjälpen sedan tidigare. De har bland annat varit värvare, unga faddrar, volontärer eller engagerat sig i Erikshjälpen Framtidsverkstad. De är mellan 16 till 24 år och geografiskt utspridda från Uppsala till Helsingborg.

Är du intresserad av att bli medlem i Erikshjälpens Ungråd?

Vi vill att du:

– Är mellan 16–25 år.
– Har koppling till Erikshjälpen. Kanske har du jobbat som värvare eller volontär för oss, varit fältstudent, deltagit i vår framtidsverkstad eller Football For All Global eller är Ung Fadder. Kanske brinner du för Erikshjälpens frågor och vill veta mer.
– Delar Erikshjälpens värdegrund.
– Har möjlighet att delta på möten i Huskvarna vid minst 2 tillfällen per år (samt 1 extra tillfälle digitalt). Vi står för eventuella rese- och boendekostnader.

 

Som medlem i Erikshjälpens Ung-råd får du:

– Inblick och undervisning i Erikshjälpens arbete och omvärldskunskap.
– Möjlighet att besöka verksamheter som Erikshjälpen driver.
– Möjlighet att delta i olika utbildningar, föreläsningar och konferenser.
– Ett nätverk av kontakter både nationellt och internationellt.
– Ett intyg utav våran generalsekreterare att du har bidragit till Erikshjälpens arbete.

Kontakta oss

Sara Hahne

Verksamhetsstrateg

Publicerad: 02 november 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.