""

Ge en gåva

När du skänker pengar till Erikshjälpen stöttar du vårt arbete för barns rättigheter. Det finns flera sätt att ge på och du väljer själv det sätt som passar dig bäst. Du är med och din gåva är viktig.

Din gåva når fram

För Erikshjälpen är det en självklarhet att hantera våra givares gåvor på ett trovärdigt och ansvarsfullt sätt. Vi kvalitetssäkrar, följer upp och rapporterar vårt arbete och vi tål att granskas.

Erikshjälpen har ett 90-konto och kontrolleras årligen av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige för att garantera att de gåvor vi får in används till rätt ändamål.

Svensk Insamlingskontroll tillåter att högst 25 procent används till omkostnader för insamling och administration. Erikshjälpens egen ambition är att våra omkostnader aldrig ska överstiga 15 procent.

Under 2022 var våra insamlings- och administrationskostnader 11,6 procent.

Uppföljning och kontroll

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.