Barns rätt till utbildning och fritid

Erikshjälpen arbetar för barns rätt till utbildning och fritid. Över 260 miljoner barn världen över saknar utbildning trots att det är alla barns rätt. Vi ser till att fler barn får gå i skolan och får möjlighet till en trygg och givande fritid.

Därför är utbildning viktigt

Att gå i skolan ger barn självkänsla, kunskap och framtidstro – faktorer som är avgörande i kampen mot fattigdom. Utbildning ger barn möjlighet att själva kunna påverka sina liv och sin framtid. Därför är det viktigt att alla barn har lika möjlighet att gå i skolan.

Det ska inte spela någon roll om man är kille eller tjej, var man bor, vilken etnisk tillhörighet man har, om man har någon form av funktionsvariation eller vilka ekonomiska förhållanden man lever under. Alla barn har rätt till en framtid där deras drömmar får liv.

Vi arbetar brett för alla barns rätt till utbildning

Majoriteten av de barn som hindras rätten att få gå i skolan är flickor. Det beror oftast på traditionella attityder och värderingar kopplade till kön, vilket gör att flickor i högre grad stannar hemma för att hjälpa till i hushållet eller arbeta, eller tvingas gifta sig och bli mödrar i tidig ålder. Vi kämpar för att ändra dessa attityder och höja kunskapen om vikten av flickors utbildning så att fler flickor får fortsätta gå i skolan.

Det är inte bara flickor som hindras rätten till utbildning. Barn med funktionsvariationer, från minoritetsgrupper och fattiga områden diskrimineras också. Därför arbetar vi brett med olika typer av insatser för att påverka och hitta källan till problemet, och låta barnen själva vara en del av lösningen.

Så arbetar vi med utbildning och fritid

  • Vi påverkar makthavare i länder och regioner där vi verkar för att de ska ta ansvar och se till att alla barn, oavsett kön, ekonomisk situation eller geografisk tillhörighet, får samma möjligheter till skolgång.
  • Vi arbetar för att stärka familjers ekonomi så att barn inte tvingas till arbete i stället för att gå i skolan. Detta görs genom att se till hela familjens situation och säkerställa möjligheter till regelbunden inkomst.
  • Vi upprättar flyttbara skolor på platser som påverkas av extremväder eller där vägen till närmsta skola är för lång och svår.
  • Vi informerar föräldrar om varför utbildning är viktigt för barn och förändrar attityder kring utbildning genom att utbilda och informera barn, föräldrar, lärare, religiösa ledare och lokala myndighetsanställda om vikten av utbildning.
Feedback block

Hjälpte det här dig?

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.