Konsekvens av mens – En missad skolgång

Din gåva gör skillnad!

För alla flickors skull.

Brist på mensskydd, säkra toaletter och rent vatten samt stigma och okunskap i samhället. Det är verkligheten för miljontals flickor som varje dag kämpar för att skapa sig en bättre framtid. I maj uppmärksammar Erikshjälpen menshälsa och flickors rätt till hälsa och framtidshopp. Du kan vara med och göra skillnad!

Spacerpad – det återanvändningsbara mensskyddet

 

Tillsammans med Högskolan i Borås med flera, driver Erikshjälpen ett innovations- och utvecklingsprojekt som handlar om att bidra till allas lika rätt till en god och hållbar menshälsa. Spacerpad är en återanvändningsbar binda som bygger på en innovativ lösning för vätskehållning. Bindan fungerar som en behållare till vätskan, i stället för att absorbera den. Det krävs lite vatten för att rengöra bindan och den är snabbtorkande, vilket är en förutsättning för att den ska vara hygienisk och återanvändningsbar. Mensskyddets enkla hantering är framför allt viktigt i utsatta miljöer där det saknas en fungerande infrastruktur för vatten, avlopp och privata utrymmen.

 

Frågor och svar om Spacerpad

Spacerpad syftar till att erbjuda en miljömässigt hållbar produkt. Målet är att vara ett kvalitativt och återanvändningsbart mensskydd som är accepterat att använda, ekonomiskt överkomligt och hanterbart, även i de delar av världen som har begränsad tillgång till vatten och avlopp. Ett av projektets viktigaste mål är att bidra till ökad jämställdhet genom att flickor och kvinnor ges tillgång till mensskydd, en förutsättning för att under fertil ålder aktivt kunna delta i samhället alla dagar i månaden.

Samarbetet och utvecklingen av Spacerpad  har sett olika ut i olika faser. Erikshjälpen har funnits med under forskningsfasen sedan 2019.

Erikshjälpen har bland annat erbjudit flickor och kvinnor i både Rumänien och Kenya, att testa bindan. Utifrån testningen i Kenya kunde exempelvis direkta förbättringar göras utav bindan. Genom testningen i Rumänien bekräftades bland annat vikten av omkringliggande faktorer, såsom anpassning av information hur bindan används, men även betydelsen av sociokulturella förutsättningar. Tack vare samarbetet kring det här innovationsprojektet har flera viktiga aspekter i arbetet med menshälsa, blivit synliga även i vårt eget arbete.

Samarbetet med Högskolan i Borås har bidragit till att vi har intensifierat vårt arbete som rör menshälsa. Vi arbetar strategiskt och med ett helhetsperspektiv på menstruation och dess påverkan på barns rättigheter. Att förstå de lokala förutsättningarna för både miljömässiga och socialt hållbara mensskydd är därför en viktig pusselbit. Genom åren har vi fått ta del av berättelser från unga tjejer som beskriver att de, genom våra insatser, fått kunskaper om menstruation. Det finns fortsatt mycket osäkerhet, okunskap och felaktig information om ämnet vilket gör det tydligt varför arbetet med menshälsa är viktigt.

Har du frågor om gåvor?

Givarservice

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring ditt givande

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Vi arbetar rättighetsbaserat. Vårt mål är att stärka människor i våra insatser och ge dem möjlighet att själva påverka sin situation. Vi ger humanitärt stöd till samhällen och människor som drabbats av kriser och katastrofer, inklusive naturkatastrofer och konflikter.

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.