Football For All Global

Football For All Global är mer än bara fotboll. Vi hjälper ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap eller destruktiva miljöer att utvecklas och ger dem verktyg att kunna nå sina drömmar.

Football For All Global är en verksamhet där vi tillsammans med lokala fotbollsföreningar arrangerar fotbollsaktiviteter runtom i Sverige, för att bygga broar mellan deltagarna och närsamhället. Samtidigt erbjuds varje deltagare en mentor som uppmuntrar, stöttar och följer deltagarens personliga utveckling.

Personlig utveckling börjar med fotboll

Alla som deltar i fotbollsaktiviteterna får delta i något vi kallar Life Class. Där leder en dedikerad utbildare gruppen i samtal och reflektioner kring livsstil, socialt engagemang och värdegrundsfrågor.

Football For All Global ger unga som riskerar att hamna i utanförskap eller destruktiva miljöer verktyg för att förverkliga sina drömmar och nå sin fulla potential; sportsligt, akademiskt, socialt och existentiellt. Därför är Football For All Global mer än bara fotboll.

Football For All Global i korthet

Football For All Global grundades i Kanada 2012. 2016 lanserades konceptet i Sverige.

Erikshjälpen driver konceptet i Sverige inom vår verksamhet Erikshjälpen Framtidsverkstad och samverkar med fotbollsföreningar, församlingar och eldsjälar, som bygger trygga miljöer och personliga relationer med deltagarna. I dagsläget samverkar vi med Frälsningsarmén.

Styrkan med Football For All Global i Sverige ligger i en stark och hållbar grundstruktur. Den byggs bland annat genom löpande utvärderingar och ett kontinuerligt värdegrundsarbete inom organisationen samt genom långsiktiga strategier och samarbeten.

Här finns Football For All Global

Verksamheten finns för närvarande i fyra städer. Vi finns i Arvika, Helsingborg, Göteborg och Uppsala och har sedan start nått över 500 ungdomar.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du har några frågor om Football For All Global och vill komma i kontakt.

 

Jonatan Saldner

Programkoordinator

Publicerad: 01 november 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.