Vår historia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec nunc in dui luctus aliquam cursus quis ante. Nam at sodales enim. Donec eu purus at mi aliquam ultrices.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som grundades av ett barn som ville hjälpa andra barn. Vår historia börjar med Erik Nilsson från Ruda i Småland i mitten av 1940-talet. Vår stiftelse etablerades 1967.

Erikshjälpens historia – Allt började med en dröm

Historien om Erikshjälpen börjar i ett pojkrum i Småland i mitten av 1940-talet. Skomakarsonen Erik Nilsson är svårt sjuk i blödarsjuka, och spenderar en stor del av sin barndom på sjukhus. Hans liv är kantat av sjukdom, sjukhusmiljöer, utanförskap och mobbning. Trots det har han hopp, och en stark drivkraft i att göra gott för andra.

När Erik är tonåring börjar han tänka på att det kanske finns fler barn som honom. Barn som ligger sjuka och ensamma, utan sina familjer på sjukhus. Erik får en idé om att muntra upp dessa barn genom att skicka små brev och presenter till dem. Adresserna får han genom att lyssna på radioprogrammet Barnens Brevlåda med Sven Jerring, dåtidens största kändis.

Kärleksverksamheten etableras

Erik beskriver sin verksamhet som ”kärleksverksamhet bland sjuka barn”, och han lägger ner både tid, pengar och kärlek i det som börjar växa sig till att bli alltmer av en organisation. Det som blir startskottet för Erikshjälpen etableras år 1946, när Erik bara är 17 år.

Erik Nilsson
Erik Nilsson var bara 17 år när hans kärleksverksamhet bland sjuka barn etablerades, 1946.
Erik Nilsson
Barn och en sköterska packar upp en låda med presenter från Erik Nilsson

Ulla Nilsson, Eriks fru, berättar i boken “Farbror Erik – I kärlekens tjänst” om hur människorna i Eriks omgivning inte såg hur det skulle bli något av honom. Inget jobb, ingen familj, ingen mening, inget värde. Han föreslogs till och med en plats på bygdens ålderdomshem. Men Erik vägrade att ge upp. Han såg inte livet som hopplöst. Han såg att alla har ett värde, även han.

I stället för att nedslås av sina egna begränsningar, såg han andra barns ängslan och nöd. Hans hjärta brann för att hjälpa, uppmuntra och ge hopp.
Ulla Nilsson

Eriks hjärta brann för att hjälpa, uppmuntra och ge hopp. Och det gjorde han – genom positiva och tröstande brev.

Stiftelsen grundades 1967

Stiftelsen Farbror Eriks Hjälpverksamhet, som Erikshjälpen fortfarande heter enligt våra stadgar – etablerades först efter Eriks död, 1967. Sedan dess har verksamheten fortsatt att utvecklas, både i Sverige och i världen. Barnen har alltid stått i centrum och barnkonventionen som antogs 1989 blev en viktig grund för arbetet.

1990-talets utveckling

Under 1990-talet växte systerorganisationer fram som fått stor betydelse, dels Second Hand-rörelsen med sina butiker, dels Skandinaviska Läkarbanken som förmedlar sjukvårdskompetens dit det behövs som bäst. Så småningom bildades även stiftelsen Human Bridge, i samarbete med Läkarmissionen, för att förmedla sjukvårdsutrustning.

Drömmen blev en av Sveriges största barn- och biståndsorganisationer

Erikshjälpen är en samverkansorganisation med stort nätverk, många partners och otaliga samarbeten. Ekonomin bygger på gåvor från enskilda givare, företag, stiftelser och institutioner. Second Hand-butikernas volontärer gör stora insatser som bidrar till verksamhetens överskott som också används för insatser runt om i världen. Erikshjälpen får även bidrag från Sida, Radiohjälpen, Postkodlotteriet. Många bäckar små skapar en hållbarhet och långsiktighet i verksamheten.

Erikshjälpen är i dag en av Sveriges största barn- och biståndsorganisationer med stor och bred verksamhet. Men allt började där i pojkrummet i Småland på 1940-talet, och växte sig till att bli det som i dag stärker barns rättigheter världen över. Detta tack vare Eriks mod att göra verklighet av sina drömmar.

Viktiga årtal i Erikshjälpens historia

1929

Erik Nilsson föddes år 1929 i ett skomakartorp i småländska orten Ruda. Redan som liten spenderade han mycket tid på sjukhus, då Erik var sjuk i blödarsjuka. I sitt svåra sjukdomstillstånd hittade Erik kraft i att hjälpa andra och började skicka hälsningar och presenter till andra sjuka barn.

 

1946

Barnen som Erik tog kontakt med hittade han genom radioprogrammet Barnens Brevlåda. I samband med det fick han god kontakt med programledaren Sven Jerring. Erik hade en stark drivkraft i att vilja göra gott för andra och redan 1946, när Erik var 17 år, var hans hjälparbete etablerat.

 

1951

Erik intervjuades i radio av Sven Jerring. Gåvor började strömma in när människor från hela landet hörde talas om Eriks arbete och verksamheten växte sig större. Erik började kallas Farbror Erik, efter att Sven Jerring misstagit Erik för att vara en äldre herre.

 

1966

Erik dog av sin sjukdom 1966 och blev bara 37 år gammal. Arbetet som han startade upp togs vid av hans fru Ulla Nilsson.

 

1967

Stiftelsen Farbror Eriks Hjälpverksamhet etableras.

 

1990

År 1990 öppnades våra första second hand-butiker, i Vetlanda och Mölndal. Butiksverksamheten startade som en ideell förening för att samla in pengar till de sociala och humanitära insatserna i Stiftelsen Erikshjälpen. Än i dag är Erikshjälpen och Erikshjälpen Second Hand två separata aktörer rent juridiskt, men delar samma varumärke och vision.

Detta året bildas även Skandinaviska Läkarbanken som får en nära koppling till Erikshjälpen. Skandinaviska Läkarbanken hjälper utsatta människor i låginkomstländer genom att sända ut läkare och sjukvårdspersonal från Skandinavien för att bistå med kvalitativ medicinsk vård.

 

2001

Det som sedermera blev Human Bridge bildades redan 1999 men har i sin nuvarande form sedan 2001 utvecklats till ett modernt hållbarhetsbolag som blivit en av de största textilinsamlarna i Sverige. Kläder som samlas in går till biståndssändningar men vissa textilier säljs också vidare och intäkterna används till biståndstransporter av olika slag.

 

2010

Under 2010-talet började Erikshjälpen profilera sig som en barnrättsorganisation, både i Sverige och internationellt.

 

I dag

Än i dag arbetar vi för att ge tusentals barn och familjer som lever i utsatthet runt om i världen möjlighet till trygghet och skydd, hälsa, utbildning och fritid. Vi ger dem möjlighet att själva vara med och forma sin framtid. Så jobbar vi.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.