Gör internationella fältstudier

På grund av förändrade ekonomiska förutsättningar för Södra Vätterbyggdens Folkhögskola (Svf) och Erikshjälpen kommer kursen Distanskurs med Internationella Fältstudier pausas under 2024 och 2025.

Under kommande år ska Erikshjälpen se över kursens innehåll och finansiering med mål att kunna erbjuda personer mellan 20-30 år en liknande upplevelse som vad kursen erbjuder idag.

Om internationella fältstudier

Internationella fältstudier är en kurs för dig som vill utvecklas och få nya kunskaper om barns rättigheter och hållbart utvecklingsarbete. Genom att delta i kursen får du också chansen att växa som individ, få nya perspektiv och uppleva helt nya saker. Kursen riktar sig till dig mellan 20 och 30 år. Inga förkunskaper krävs.

Kursen har tidigare anordnats av Södra Vätterbygdens folkhögskola tillsammans med Erikshjälpen.

Frågor och svar om kursen

Kursen Distanskurs med Internationella Fältstudier är uppdelad i fem delar; Egna förberedelser, förberedelsekurs, genomförande av fältstudier, uppföljningsdagar och avslutande informationsuppdrag.

Egna förberedelser

När du har fått ditt antagningsbesked i mitten av hösten börja dina egna förberedelser. De består av följande:

 • Skaffa pass, visum och vaccin. Börja denna process tidigt då de kan ta längre tid än vad man tror. Du har eget ansvar för att det blir gjort.
 • Två inlämningsuppgifter: En landstudie och en intervju men en tidigare fältstudent
 • Ta kontakt med din fältstudiepartner, den kursdeltagare du kommer att göra dina fältstudier tillsammans med.
 • Digital avstämning med er handledare på partnerorganisationen ni kommer att göra fältstudier hos.

Del 2: Förberedelsekurs

Förberedelsekursen pågår under vecka 4, från måndag till fredag. Kursen sker på plats i Jönköping eller Huskvarna. Kursen sker delvis tillsammans med elever från kursen Global som anordnas av Södra Vätterbygdens folkhögskola. Förberedelsekursen är obligatorisk och en viktig grund för dina fältstudier.

Under förberedelsekursen erbjuds du boende och mat på Södra Vätterbygdens folkhögskola till självkostnadspris.

Under veckan får du

 • lära känna årets fältstudenter
 • vidare information om det land och det projekt du ska besöka
 • fördjupade kunskaper om Erikshjälpen
 • kulturförståelse och omvärldskunskap
 • genomgång av inlämningsuppgifter och uppdrag
 • information om hur du på bästa sätt hanterar din utlandsvistelse

Del 3: Genomförande av fältstudier

Nu är det dags att resa! Du kommer att vara på plats i det land du blivit tilldelad i fyra månader, tillsammans med en annan fältstudent. Ni tilldelas en handledare som finns på plats, och ni har möjlighet att ta kontakt med Erikshjälpens kursansvarige på distans.

Ni bestämmer hur studietiden kommer att se ut

Berätta vad ni kan, vill och önskar göra under er tid i landet. Tillsammans med er handledare är det du och din fältstudiepartner som formar hur er studietid kommer att se ut.

Kommunikationsuppdrag för Erikshjälpen

Under kursens gång har ni ett antal kommunikationsuppdrag från Erikshjälpen, som ni ska lämna in till Erikshjälpens kursansvarige.

Uppdragen kan se olika ut, men har som syfte att ge er större förståelse för det arbete som bedrivs i landet ni besöker, samtidigt som Erikshjälpen kan använda ert material i till exempel Erikshjälpens tidning, sociala medier eller webb. Det kan handla om att ta över Erikshjälpens Instagram-story i en vecka, intervjua barn i ett projekt, fotografera eller skriva ett reportage om arbetet på platsen ni besöker. Uppdragen formas efter vilka ni är som personer och vilka förkunskaper ni har inom foto, film eller skrivande.

Del 4: Uppföljningsdagar

När du kommit hem från resan bjuds alla fältstudenter in till tre uppföljningsdagar i Jönköping eller Huskvarna. Under dessa dagar sammanfattar ni tillsammans kursen, bearbetar era upplevelser och förbereder er inför avslutande informationsuppdrag. Under uppföljningsdagarna erbjuds du boende och mat på Södra Vätterbygdens folkhögskola till självkostnadspris.

Del 5: Avslutande informationsuppdrag

Efter hemkomst ska varje fältstudent genomföra minst åtta informationsuppdrag där man på olika sätt berättar om sina upplevelser. Tillsammans med Erikshjälpens kursansvarige kommer du överens om hur det ska gå till. Informationsuppdragen kan vara att hålla ett föredrag, anordna en utställning eller driva en egen insamling.

Kursen startar i januari vecka 4 med en förberedelsekurs på plats i Jönköping med boende på Södra Vätterbygdens folkhögskola. Resan till landet du ska göra fältstudier i sker i månadsskiftet januari-februari och din utlandsvistelse varar i cirka fyra månader. När du kommit hem följer några uppföljningsdagar innan kursen avslutas i mitten på juni.

Frågor och svar om kostnader

 • Internationell flygresa
 • Resor under studieperioden i fält kopplat till din placering
 • Boende i studielandet
 • Försäkring under studieperioden
 • Resor i samband med ett antal informationsuppdrag

 • Resa till och från rekryteringsdag
 • Resa till förberedelsekurs
 • Resa till uppföljningsdagar
 • Pass och visum
 • Boende och mat på förberedelsekurs*
 • Boende och mat på uppföljningsdagar*
 • Vaccinationer och ev. malariaprofylax
 • Resa till flygplats i Sverige
 • Mat i studielandet
 • Privata kostnader

Egeninsatsen för kursen beräknas landa på cirka 15 000 – 20 000 SEK.

Distanskursen med internationella fältstudier är en folkhögskolekurs, vilket innebär att du har rätt till CSN-bidrag, för hela kursen, på heltid.

Du kan välja att ta ett CSN-lån för kursen, utöver bidraget. Tar du bara bidragsdelen för denna tid beräknas du kunna få cirka 15 000 kronor utan att ta lån. Din studietid beräknas till 20 veckor.

Bidraget kommer kunna täcka vissa delar av uppehället i det land du hamnar, så som exempelvis kostnader för mat.

Frågor och svar om placering

 • Du kan önska ett specifikt land i din ansökan, men det är Erikshjälpen som i slutändan bestämmer vilket land du får åka till.
 • Utifrån personlighet, intressen, utbildning, bakgrund och erfarenhet matchar vi dig med en partnerorganisation och gör en plan för din placeringstid.
 • Du kommer att genomföra dina fältstudier med en annan kursdeltagare.

Erikshjälpen arbetar med lokala partnerorganisationer i 16 länder som delas in i 5 regioner; Östra Europa, Västafrika, Östafrika, Asien och Sverige. Du kan göra fältstudier i alla regioner, förutom Sverige.

Vi har haft fältstudenter i bland annat Uganda, Kenya, Bangladesh, Burkina Faso, Indien och Rumänien.

 • Valet av land eller region beror på hur säkerhetsläget ser ut i de länder vi arbetar i. Vi skickar aldrig ut fältstudenter till områden där säkerhetsläget är instabilt.
 • Vi tar kontakt med våra partnerorganisationer, för att se vilka möjligheter de har att ge våra fältstudenter en lärorik och meningsfull studietid.
 • Till sist kollar vi på vilka som sökt årets kurs och vilka önskemål de har för att se vad som kan passa bäst.
 • Placeringarna färdigställs under hösten, och därefter återkommer vi till årets fältstudenter med vilket land de erbjuds att åka till.

Frågor och svar om ansökan

Du som söker

 • Är mellan 20 och 30 år det år du påbörjar dina studier.
 • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd.
 • Visar på ett engagemang för utvecklingsfrågor genom studier eller engagemang i ideell verksamhet.
 • Visar ansvarstagande och initiativförmåga.
 • Har ett intresse för barnrättsfrågor.
 • Har förmåga att arbeta med informationsuppdrag under dina fältstudier.
 • Har god kunskap i engelska, både i tal och skrift.
 • Vill dela med dig av dina erfarenheter när du är tillbaka i Sverige.

Ansökan är stängd då kursen är inställd under 2024. Du är välkommen tillbaka för att ansöka vid nästa ansökningstillfälle.

Har du frågor, kontakta bitte.arrehn@erikshjalpen.se

Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och ett rekommendationsbrev. Alla tre delar ska vara skrivna på engelska. Detta för att underlätta för oss i kommunikationen med din eventuella placering.

Personligt brev

I ditt personliga brev vill vi att du först och främst berättar om dig själv. Vem är du och varför vill du gå kursen? Berätta också om dina egenskaper och kvalifikationer som gör att kursen passar dig extra bra. Glöm inte att skriva din ålder. Berätta också hur du fick reda på att denna kurs fanns.

CV

Ditt CV bör innefatta kontaktuppgifter, utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och ideellt engagemang.

Rekommendationsbrev

Till din ansökan ska du även inkludera ett rekommendationsbrev där en utomstående ger ett omdöme om dina egenskaper och kvalifikationer. Den referensperson som skriver rekommendationsbrevet har haft kontakt med dig genom exempelvis skola, jobb, organisation eller församling och berättar hur de uppfattar dig som person i den kontexten och din lämplighet att genomföra en fältstudie utomlands.

Efter 31/8 går vi igenom alla ansökningar och väljer ut cirka 20 personer som får komma på en rekryteringsdag. Av dessa kommer 10 personer att få erbjudande om att påbörja kursen. Har du frågor kring ansökan, kontakta kursansvarig. Varmt välkommen att söka!

Kontakt

Anders Malmstigen

Programchef Internationella

Publicerad: 14 september 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.