Europa

I östra Europa arbetar Erikshjälpen i Moldavien, Rumänien och Ukraina. Vi arbetar efter våra temaområden för att stärka barns rättigheter i regionen, samt med humanitär hjälp för de krigsdrabbade i Ukraina.

I östra Europa arbetar Erikshjälpen i tre länder; Moldavien, Rumänien och Ukraina. Vi arbetar tillsammans med lokala organisationer med en integrerad strategi som stärker barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd.

Arbetsfokus i länderna

I Moldavien fokuserar vi på utbildning och skydd av utsatta grupper av barn och ungdomar. Att säkerställa sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är också ett specifikt fokus för arbetet i landet.

Arbetet handlar bland annat om att:

 • Erbjuda läxhjälp och andra fritidsaktiviteter som stärker barnens möjlighet att klara av skolgången och höja sina betyg.
 • Utbilda lärare i barns rättigheter och pedagogiska verktyg för att höja kvalitén och delaktigheten i skolan.
 • Ge ungdomar ökad tillgång till hälsoinformation och hälsovård.
 • Stärka de insatser som finns till för att hjälpa barn som utsatts för övergrepp.

I Rumänien arbetar Erikshjälpen med fokus på romers rättigheter och inkludering i samhället, där kombinationen av utbildning, hälsa, trygghet och möjlighet till inkomst ses som nyckelfaktorer.

Arbetet handlar bland annat om att:

 • Säkerställa att romska barn har tillgång till utbildning, skolmaterial och läxhjälp.
 • Verka för att romska föräldrar har arbete och en stabil inkomst vilket leder till att barn får en tryggare uppväxt.
 • Opinionsverkande för att informera om vikten av utbildning.
 • Höja tillgången till hälsovård och god hygien.

Erikshjälpens insatser i Ukraina fokuserar till stor del på rättigheter och skydd för barn och deras familjer i relationer till det krig som startade med Rysslands invasion den 24 februari 2022.

Arbetet handlar bland annat om att:

 • Vi ger flyktingar den information de behöver.
 • Vi erbjuder psykosocialt stöd på trygga mottagningscenter
 • Vi hjälper familjer att hålla kontakten
 • Vi stöttar ukrainska flyktingar i Sverige
 • Vi stöttar de som är kvar i landet, med att hjälpa dem att komma till skyddsrum och ger dem katastrofhjälp där det behövs.

Här finns vi i östra Europa

Vårt arbete i östra Europa utgår från vårt regionkontor i Cluj-Napoca i Rumänien.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.