Ge aktieutdelning som fåmansbolag

Som ägare av ett fåmansbolag kan du skänka dina aktier och din aktieutdelning skattefritt till Erikshjälpen. Ge en aktiegåva till Erikshjälpen och låt dina aktier stödja barnen, och världen de drömmer om.

Vad är ett fåmansbolag?

Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger mer än hälften av bolaget. Som privatperson bosatt i Sverige och delägare av fåmansbolag har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget som en aktiegåva, helt skattefritt.

Genom att ge utdelningen till Erikshjälpen, som har 90-konto, går hela utdelningen till organisationen och arbetet för barns rättigheter världen över.

Ge aktieutdelning som fåmansbolag

  • Före bolagsstämman ska bolagets styrelse upprätta ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger, där rätten till utdelning överlämnas till Erikshjälpens arbete.
  • Efter stämman men före utbetalning ska ägaren överlåta kupongen till Erikshjälpen genom ett skriftligt gåvobrev och underrätta bolaget om överlåtelsen.
  • Vid bolagsstämman ska styrelsen föra in i bolagsstämmoprotokollet vilken organisation som har fått utdelningen.
  • Därefter betalas aktieutdelningen till Erikshjälpen som innehavare av utdelningskupongerna, enligt beslut på bolagsstämman. Utdelningen betalas ut mot överlämnande av utdelningskupongerna.
  • Vid bolagsstämman ska styrelsen föra in i bolagsstämmoprotokollet vilken organisation som har fått utdelningen.

Ta hjälp från en jurist eller revisor vid frågor

Vi rekommenderar dig som gåvogivare att rådgöra med en jurist eller revisor vid frågor gällande skattebefrielse för aktieutdelning från fåmansbolag, då reglerna runt skattebefrielse är nya och Erikshjälpen inte kan ansvara för att ovanstående instruktioner är fullständiga.

Du betalar ingen kapitalskatt

När du ger bort värdepapper, aktier eller aktieutdelning betalar varken du eller vi någon kapitalvinstskatt, din gåva ökar alltså upp till 43 procent i värde.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.