Eriks Development Partner logotyp

Erikshjälpen internationellt

ERIKS Development Partner  (förkortat ERIKS) är Erikshjälpens internationella varumärkesnamn. Erikshjälpens internationella arbete utförs alltid via lokala partnerorganisationer i respektive land.

Att arbeta med partnerorganisationer ger många fördelar, inte minst för att ett samarbete på plats lättare kan bygga på lokal kompetens och därmed verka på lång sikt. En lokal samarbetspartner har dessutom fördelarna att de kan landets kultur och ofta redan har en god relation till människor i de områden de verkar.

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.