Katastrofhjälp

Behovet av katastrofhjälp ökar i världen och utvecklingen går snabbt. Erikshjälpen agerar före, under och efter kriser för att hjälpa de som drabbas värst. Ditt företag kan bidra till att ge människor nödvändig katastrofhjälp.

Erikshjälpen arbetar med humanitärt stöd och katastrofriskreducering. Syftet är att rädda liv, minska lidande och ge människor förutsättningar att leva i värdighet. Erikshjälpen arbetar för att snabbt ge katastrofhjälp, som mat, hygienartiklar och tak över huvudet. Vi hjälper också familjer och samhällen att komma tillbaka efter en katastrof och att rusta sig för kommande kriser, så att barn kan våga drömma om framtiden igen.

Erikshjälpens humanitära insatser sker till största del i de länder och områden där vi redan har etablerade partners och projekt.

Vårt mål är att agera snabbt, men också att stanna kvar för att se till att livet kan återvända, att vardagen med försörjning, mat och skola kommer i gång igen.

Genom att ha pengar i Erikshjälpens katastroffond kan vi agera snabbt när en konflikt, kris eller naturkatastrof inträffar, i stället för att först behöva vänta på att pengar ska samlas in till den specifika krisen.

Tre katastrofhjälpsprojekt ditt företag kan stötta:

I vartannat land som Erikshjälpen arbetar i är risken för att barn ska drabbas av klimatförändringar extremt hög. Torka, översvämningar och annat extremväder förstör skördar och leder till att boskap dör, vilket gör att familjer förlorar både inkomster och mat på bordet.

Miljontals barn runt om i världen har i dag en osäker tillgång till mat, på grund av klimatförändringar. Matbrist leder till undernäring men får också andra följdkonsekvenser, som avhopp från skola, barnarbete och bortgifte av flickor.

När familjer lever i en desperat situation ökar också risken för att barnen ska utsättas för våld, utnyttjande och trafficking.

Erikshjälpens insatser vid torka och översvämning handlar ofta först om att i det akuta läget ge familjer mat, eller pengar till att köpa mat, samt rent vatten.

Fortsatta insatser kan handla om att behandla undernäring och att hjälpa familjer och byar att minska risken för att drabbas lika hårt av en framtida kris – genom att till exempel anpassa sitt jordbruk, hitta alternativa inkomstkällor, placera hus och odlingar på högre höjd eller skapa kapacitet att lagra vatten.

Barn startar inte krig. Trots det är det ofta barnen som drabbas hårdast. De kan själva skadas eller dödas, de kan mista en eller flera familjemedlemmar, de kan utnyttjas som barnsoldater och de tvingas ofta sluta skolan. Risken för övergrepp och trafficking ökar. Drömmar och framtidshopp krossas.

Erikshjälpen kan inte hindra eller påverka att en översvämning sker, eller att en konflikt eskalerar. Men vi kan påverka hur förberedda människor är och därmed också hur hårt de drabbas.

En familj ska inte behöva drabbas av en katastrof för att få stöd, utan få stöd för att klara sig bättre när katastrofen drabbar. Det kan handla om allt ifrån att samhällen och familjer har tränat och vet vad de ska göra när en katastrof inträffar, samt har till ett litet lager av mat och förnödenheter hemma, till att familjer får kunskap om hur man odlar nya typer av grödor som bättre står emot torka.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.