Självständiga flickor

30 000 gifts bort. 5 000 blir mammor innan sin 15-årsdag. 10 000 könsstympas. Varje dag. Den ojämställdhet som drabbar flickor världen över är enorm. Ditt företag kan vara med och påverka genom att stödja Erikshjälpens flickaprojekt.

Genom att förebygga och bekämpa könsstympning, negativa konsekvenser av mens, barnäktenskap och trafficking samt främja flickors rätt till utbildning arbetar Erikshjälpen för att ge flickor makt över sina liv och förutsättningar att nå sina drömmar. Vi ger flickor kunskap om sina rättigheter, mod att göra sina röster hörda och driver påverkansarbete för att skapa positiva attitydförändringar i samhället.

Exempel på insatser för självständiga flickor som ditt företag kan stötta:

Mens ska inte kosta en flicka hennes utbildning eller frihet. Men i Kajiado och Makueni County i Kenya är det många flickor som saknar förutsättningar att sköta sin mens på ett värdigt sätt. Deras familjer har inte råd att prioritera inköp av mensskydd.

Ibland saknas skoltoaletter och möjlighet för flickor att byta mensskydd under dagen. På grund av tabun får flickor inte heller tillräcklig och sann information om mens och sexuell hälsa.

– När flickor i min klass pratar om bindor tänker jag att de måste vara väldigt rika. Jag skäms för att berätta vad jag använder när jag har mens. Ibland ljuger jag för mamma och säger att jag är sjuk, så att jag slipper gå till skolan och vara rädd för att blodet ska synas, berättar en 14-årig tjej.

Kvinnlig könsstympning är ett annat stort problem i området, trots att sedvänjan är olaglig i Kenya. Övergreppet orsakar mycket lidande och hämmar många flickor. Ofta är könsstympning också första steget mot barnäktenskap.

Både mens och kvinnlig könsstympning leder till att många flickor hoppar av skolan. Erikshjälpen arbetar bland annat med att utbilda flickor om kroppens utveckling, menshälsa och hygien.

Vi ger flickor tillgång till säkra och hållbara mensskydd och ser till att skolor har trygga toaletter. Vi bedriver påverkansarbete och sprider kunskap bland både barn och vuxna om de negativa konsekvenserna med kvinnlig könsstympning.

Vi arbetar också för att förändra synen på flickors värde samt stärka familjers ekonomi, så att föräldrar har råd att skicka alla barn – också flickorna – till skolan.

Över 40 miljoner människor uppskattas i dag vara utsatta för människohandel. Det är en global industri som årligen omsätter miljardbelopp. På grund av coronapandemin har barn som redan lever i utsatta livssituationer blivit ännu mer utsatta och risken att de ska hamna i tvångsäktenskap, trafficking och sexuell exploatering ökar.

På grund av den tidigare enbarnspolitiken i Kina finns en stor efterfrågan på fruar från andra länder, som Kambodja och Laos.

Erikshjälpen jobbar tillsammans med lokala partnerorganisationer för att stoppa handeln av barn. Arbetet omfattar flera olika typer av insatser, som att öka kunskapen och medvetenheten om trafficking i fattiga familjer där barnen är i riskzonen, att hjälpa traffickingoffer att ta sig hem igen, att ge psykosocialt stöd till drabbade barn och deras familjer samt att driva rättsliga processer så att traffickingförövare åtalas och döms.

Majoriteten av de barn som nekas rätten att gå i skolan är flickor. När flickor tas ur skolan ökar risken för barnäktenskap och andra övergrepp.

Utan utbildning begränsas också flickors möjligheter att bli självständiga och påverka sin framtid. I ett av världens mest klimatsårbara områden, Jamunadeltat i Bangladesh, har flyttbara skolor skapat nya möjligheter för flickorna.

I deltat bor invånarna på sandöar som påverkas av det strömmande vattnet i floden. Öarna kan helt nötas ner och försvinna, vilket leder till att familjerna flyttar till nya öar. Det finns knappt någon kommunal samhällsservice på öarna och att skicka en flicka till fastlandet för att gå i skolan är för de flesta familjer otänkbart.

Men tack vare de flyttbara skolorna får nu både flickor och pojkar utbildning. Skolorna kan på några timmar monteras ner, packas på en båt och flyttas med familjerna när en ö översvämmas.

Genom solpaneler förses skolorna med elektricitet, vilket möjliggör digitala lektioner för högstadieelever eftersom det är svårt att rekrytera högstadielärare till detta avlägsna område. Förr giftes många flickor bort tidigt och fick barn i tonåren.

Tack vare de flyttbara skolorna och kunskapsspridning har synen på barnäktenskap börjat förändras.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.