Erikshjälpens insatser för ukrainska barn och familjer

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har tvingat två tredjedelar av barnen i Ukraina att fly från sina hem. Många av dem är på flykt ensamma, genom otrygga och farliga miljöer. Erikshjälpen deltar i humanitära och långsiktiga insatser för att stötta barn och familjer i Ukraina – både de som tagit sig över landets gränser och de som är kvar i svårt drabbade regioner.

Stöd till internflyktingar och barn som lever i krigsdrabbade områden

Våra insatser i Ukraina är till stor del inriktade på barns, och deras familjers, rättigheter och skydd. Genom lokala partnerorganisationer tillhandahåller vi nödhjälp i form av bland annat kontantstöd, matpaket, kläder, hygienartiklar och filtar samt omedelbart psykosocialt stöd.

Utöver de humanitära insatserna bistår vi också med långsiktigt stöd till dem som stannat kvar i Ukraina och flyktingar som nu återvänder till landet. Vi ser till att barn och kvinnor i regionerna Kiev, Sumy, Cherson, Mykolajiv, Zaporizjzja and Chmelnytskyj kan delta i återbyggnaden av sina samhällen och därmed få möjlighet att återfå sina liv.

Humanitära insatser och kontantstöd till barnfamiljer, personer med funktionsvariation och ungdomar utan föräldraomsorg

Vårt stöd består av dels livsmedel så som mjöl, pasta och konserverat kött, dels hygienartiklar så som schampo, tvål, bindor och tvättmedel. Under vintermånaderna ger vi ytterligare stöd till utsatta barnfamiljer, bland annat i form av filtar, kuddar och sängkläder.

Våra humanitära insatser bygger på noggrann kartläggning av behoven på plats, i utsatta samhällen som inte nås av andra humanitära aktörer. Vi gör detta genom mobila humanitära team som inte bara bedömer behoven hos barn i riskzonen, utan också tillhandahåller nödhjälp, agerar i nödsituationer och ger omedelbart psykosocialt stöd.

Psykosocialt stöd för barn och familjer

Vi tillhandahåller stödtjänster, via telefonlinjer och internet, för både barn och vuxna. Vi jobbar med psykosocialt stöd för att bearbeta och rehabilitera krigstrauman genom bland annat konstterapi. Genom vår lokala partnerorganisation har vi etablerat barnvänliga familjehubbar i samtliga områden där vi arbetar. Hubbarna möjliggör utveckling och psykosocialt stöd samt integration för särskilt utsatta grupper så som barn med funktionsvariation.

Utbildning av ungdomar

Som en del av vårt arbete med att hjälpa barn att övervinna trauman, känna sig stärkta och bygga motståndskraft stöder vi utbildnings- och mentorprogram för unga människor för att de i sin tur ska kunna utforma initiativ i sina samhällen som skapar en känsla av tillhörighet och uppmuntrar till lärande och interaktion.

 

Utbildning och stöd till kvinnor

Vi ger stöd till mammor att utveckla nya kunskaper och färdigheter som stärker och hjälper dem att kunna försörja sig själva och sina barn. Genom vår lokala partnerorganisation utbildar och handleder vi mammor och ger dem bidrag för att starta upp en mindre verksamhet.

Frågor och svar om katastrofarbetet

Exempel på vad en gåva räcker till:

  • 200 kronor räcker till fyra paket barnmat
  • 500 kronor räcker till ett humanitärt paket med förnödenheter
  • 1 000 kronor räcker till akuta förnödenheter och två ullfiltar

I Ukraina samarbetar vi med Women’s Consortium of Ukraine och International Federation of Social Workers. När det gäller hjälp till flyktingar i regionen har vi arbetat genom våra partnerorganisationer i grannländerna Rumänien och Moldavien. Vårt regionkontor i Rumänien har också varit aktivt i samordningen av olika hjälpinsatser.

Erikshjälpen stöttar även sin systerorganisation Human Bridge som skickat fem transporter direkt till Ukraina med sjukvårdsmaterial – något som det råder akut brist på i landet.

Publicerad: 14 februari 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.