fbpx

Erikshjälpen Framtidsverkstad

Erikshjälpen Framtidsverkstad vill öka delaktigheten hos barn, unga och föräldrar i att utveckla sina bostadsområden och göra dem mer inkluderande, trygga och levande. Genom att stärka barn och ungas egna drömmar, drivkrafter och förmågor skapas långsiktig positiv förändring. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens verksamheter, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och övriga civilsamhället.

I områden där Erikshjälpen Framtidsverkstad finns upplever många barn och unga att det finns en stark negativ bild av området och de som bor där. Det vill de ändra på! Därför har Erikshjälpen Framtidsverkstad blivit en plattform där unga kan göra sina röster hörda gentemot allmänhet och beslutsfattande personer.

I Erikshjälpen Framtidsverkstad får unga möjlighet att skapa och driva aktiviteter utifrån sina egna behov, intressen och drömmar. En nära samverkan med Erikshjälpens lokala second hand-butik gör det möjligt för både unga och deras föräldrar att skapa kontakter, bygga sociala nätverk och träna de förmågor som är viktiga för att möta arbetslivets krav. Och därmed hitta sin plats i arbetslivet.

Arbetet utgår från fyra komponenter, som bidrar till förändring och tillsammans ger barn, unga och deras föräldrar förutsättningar att förändra sin egen situation:
Personlig utveckling och gemenskap, Social mobilisering, Lokalt påverkansarbete och Vidare mot arbetslivet.

Bli volontär i Erikshjälpen Framtidsverkstad?

Vi söker volontärer med olika erfarenheter och intressen som vill hjälpa till praktiskt i vår verksamhet. Vill du vara en extra vuxen och skapa trygghet för barn och ungdomar, förhöra läxor eller dela med dig av kunskaper och erfarenheter till barnens föräldrar? Bli volontär i Erikshjälpen Framtidsverkstad

Samverka med Erikshjälpen Framtidsverkstad?

Under de kommande åren planerar Erikshjälpen att starta upp Framtidsverkstäder på nya orter. Vill du bidra till utvecklingen av fler Framtidsverkstäder, samverka med oss? Kontakta: framtidsverkstad@erikshjalpen.se