fbpx

Erikshjälpen Framtidsverkstad

Erikshjälpen Framtidsverkstad vill öka delaktigheten hos barn, unga och föräldrar i att utveckla sina bostadsområden och göra dem mer inkluderande, trygga och levande. Genom att stärka barn och ungas egna drömmar, drivkrafter och förmågor skapas långsiktig positiv förändring. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens verksamheter, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och övriga civilsamhället.

Erikshjälpens första framtidsverkstad startades i Adolfsberg i Helsingborg 2019. Sedan dess har ytterligare två startats; i Motala och Uppsala och fler är på gång. I Erikshjälpen Framtidsverkstad får unga möjlighet att skapa och driva aktiviteter utifrån sina egna behov, intressen och drömmar. En nära samverkan med Erikshjälpens lokala second hand-butik gör det möjligt för både unga och deras föräldrar att skapa kontakter, bygga sociala nätverk och träna de förmågor som är viktiga för att möta arbetslivets krav. Och därmed hitta sin plats i arbetslivet.

I Adolfsberg upplever många barn och unga att det finns en stark negativ bild av området och de som bor där. Det vill de ändra på! Därför har Erikshjälpen Framtidsverkstad blivit en plattform där unga kan göra sina röster hörda gentemot allmänhet och beslutsfattande personer. Åsikter, dialoger och en stark gemenskap byggs upp genom bland annat musik, evenemang, podcasts och klädesdesign.

Samverkan

Erikshjälpen Framtidsverkstad i Helsingborg och Uppsala finansieras av Kavlifonden och verksamheten i Motala finansieras i samverkan med Motala kommun via medel från Delegation mot segregation (Delmos).

Bli en del av Erikshjälpen Framtidsverkstad?

Under de kommande åren vill Erikshjälpen starta minst tre nya Framtidsverkstäder per år. Vill du bidra till utvecklingen av fler Framtidsverkstäder eller samverka med oss? Kontakta koordinator Håkan Giselsson.

Vill du komma i kontakt med din lokala Framtidsverkstad?
Erikshjälpen Framtidsverkstad Helsingborg, projektledare Nadine Flatt
nadine.flatt@erikshjalpen.se

Erikshjälpen Framtidsverkstad Motala, projektledare Alexandra L. White
alexandra.white@erikshjalpen.se

Erikshjälpen Framtidsverkstad Uppsala, projektledare Denis Bisaso
denis.bisaso@erikshjalpen.se