Kan manlig konsumtion rädda planeten?

På Sveriges Overshoot Day, söndagen den 21 april, har vi svenskar förbrukat vår årsbudget av jordens naturliga resurser. Om alla människor på planeten levde som vi, skulle det efter i dag inte finnas något kvar.

Visst rimmar det illa med den så ofta citerade definitionen av hållbar utveckling från Brundtland-kommissionen; 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Sedan FN-rapporten publicerades har vi upprepat denna mening som ett slags mantra, men inte mycket har förbättrats när det kommer till våra konsumtionsnivåer. Tvärtom faktiskt. Materialkonsumtionen i Sverige ligger på hela 25 ton per person och år, eller 70 kg per dygn. 2020 konstaterades att massan av material skapat av människan överstigit massan av allt levande på planeten. Att vi står inför en planetär kris är ett faktum. 

Att Sveriges Over Shoot Day infaller allt tidigare på året visar att omställningen till en cirkulär ekonomi inte sker tillräckligt snabbt. Frågan är vad vi måste göra för att skynda på processen? Det pratas ofta om en generationsklyfta i klimatdebatten, men när det kommer till konsumtionens påverkan visar studier att kön är en mer avgörande faktor. Män och kvinnor har generellt olika syn på klimatförändringarna, den egna konsumtionen och hur de bidrar till utsläpp. Och de bidrar olika mycket till klimatutsläppen genom sina konsumtions- och livsstilsval. 

Mattias Ingeson Generalsekreterare Erikshjälpen & Anette Alm Gustafsson Verkställande Chef Erikshjälpen Second Hand
Mattias Ingeson Generalsekreterare Erikshjälpen tillsammans med Annette Alm Gustavsson Verkställande chef Erikshjälpen Second Hand
Mattias Ingeson Generalsekreterare Erikshjälpen & Anette Alm Gustafsson Verkställande Chef Erikshjälpen Second Hand

Undersökningar visar tyvärr att män i stor utsträckning fortfarande handlar väldigt lite second hand. Enligt en rapport från Tise (digital marknadsplats för secondhand-kläder) Svenskarnas hållbara köpvanor, handlar nära dubbelt så många kvinnor som män på andrahandsmarknaden. 27 procent av kvinnorna är lika nöjda med att köpa begagnat som nytt, jämfört med 14 procent av männen. Nästan dubbelt så många kvinnor (40 procent) som män (24 procent) planerar att välja begagnade produkter framför nya under kommande kvartal enligt Prisjakts rapport Konsumentkompassen 2024. 

Att så få män handlar cirkulärt uppges ofta hänga på utbudet. Ett utbud som är skapat av kvinnor som skänker till second hand. För att skapa en återbruksmarknad som tilltalar fler män, behöver också fler män skänka till second hand. Vi ser också en övervägande majoritet av kvinnor som är ambassadörer och inspiratörer inom cirkulär konsumtion. Det är alldeles för få män som tagit på sig hållbarhetsmanteln i sociala medier.

Om vi får männen som cirkulenter och inspiratörer, så kan vi flytta fram Sveriges Over Shoot Day i framtiden. Inte bara för planeten och kommande generationer skull. Vi behöver göra det i solidaritet med de länder som idag saknar möjlighet att tillgodose sina grundläggande behov. Högkonsumtionsländer som Sverige måste minska sitt ekologiska fotavtryck så att andra länder har möjlighet att höja sitt, på ett sätt som gör att vi stannar oss inom planetens gränser.

Men det är nu det gäller. Som individer måste vi göra förändringar för att säkerställa en hållbar framtid för alla. Det börjar med oss själva, med våra dagliga val. Genom att minska vår konsumtion, välja hållbara alternativ och inspirera andra att göra detsamma, kan vi göra verklig skillnad för vår planet.

För att senarelägga Sveriges Overshoot Day behöver vi:

  • Konsumera mindre och, med risk för att verka generaliserande, konsumera enligt traditionellt manligt shopping-beteende. Något motvilligt, noggrant utvalt, varor av högre kvalitet, och mer sällan.
  • Konsumera som kvinnor – cirkulärt. För det är först när vi minskar mängden nykonsumtion och samtidigt ställer om till cirkulär konsumtion som vi kan uppnå målet, det vill säga den nivå av konsumtion som vår planet klarar av.

Författare: 

Mattias Ingeson, Generalsekreterare Erikshjälpen

Anette Alm Gustafsson, Verkställande Chef Erikshjälpen Second Hand

Publicerad: 19 april 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.