Erikshjälpen i debattartikel om regeringens arbete med de globala målen

I en debattartikel som publicerats på altinget.se uppmanar Erikshjälpen och 34 andra civilsamhällesorganisationer Sveriges regering att höja ambitionerna för arbetet med Agenda 2030 om vi ska uppnå de globala målen.

Att Sverige ska föra en politik som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 är beslutat både i Sveriges riksdag och av EU. Tillsammans har 22 organisationer från civilsamhället granskat regeringens arbete med de globala målen. Resultatet presenteras i medlemsplattformen Concord Sveriges “Barometer 2024”.

Inom 24 politikområden är det bara inom ett som regeringen tydligt bidragit positivt. På elva områden har de både bidragit till och motverkat en rättvis utveckling, eller inte gjort något alls. På tolv områden har de motverkat en rättvis och hållbar utveckling.

– Sverige ska vara en ledande nation när det gäller genomförande av en samstämmig politik. Att regeringens politik enbart bidrar positivt inom ett enda område måste ändras, annars finns det ingen möjlighet att uppfylla våra åtaganden, säger Anders Malmstigen, internationell chef för Erikshjälpen.

Anders Malmstigen, internationell chef för Erikshjälpen
Anders Malmstigen Internationell chef på Erikshjälpen.
Anders Malmstigen, internationell chef för Erikshjälpen

Nu skriver Concord tillsammans med Erikshjälpen och 34 andra organisationer i en debattartikel på altinget.se, att Sverige måste höja ambitionerna för att vi ska kunna uppnå de globala målen.

Läs hela debatt artikeln här

Läs hela Barometer 2024 här

Publicerad: 14 juni 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.