Erikshjälpen i gemensam debattartikel för flickors utbildning

Närmare 118 miljoner flickor runt om i världen står utanför skolsystemet. I en gemensam debattartikel uppmärksammar Erikshjälpen tillsammans med sju andra organisationer flickors rätt till utbildning.

Läs debattartikeln i Global Bar Magazine här: Debatt: Satsa på flickors utbildning och fördubbla resultaten.

Utbildning för flickor är ett skydd mot både barnäktenskap och barnarbete. Satsningar för att stärka flickors rättigheter är viktiga och gynnsamma både för flickor och deras familjer, för hela samhällen och för den globala utvecklingen.

Tillsammans med sju andra organisationer deltar Erikshjälpen i ett samarbetsprojekt som är finansierat av Postkodlotteriet och koordinerat av Postkodsstiftelsen. Samarbetsprojektet innebär att flera olika projekt genomförs i olika delar av världen för att ge flickor tillgång till utbildning.

Får flickor studera minskar risken för barnäktenskap och bortgifte.
Två flickor som studerar.
Får flickor studera minskar risken för barnäktenskap och bortgifte.

Publicerad: 23 november 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.