Våldet mot barn i Gaza och Israel måste få ett slut

Just nu pågår en fruktansvärd humanitär katastrof mot bland annat barn i Gaza som kommer prägla Mellanöstern och omvärlden under många år framöver.

Situationen är olidlig.
Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen.
Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen.
Daniel Grahn med allvarsam blick.
Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen.

– Situationen är olidlig, det är förfärligt att hoppet om fred och försoning i regionen kan ha grusats för flera generationer framåt, säger Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen.

I en konflikt är barn särskilt sårbara och krig är den yttersta kränkningen av barns rättigheter. Ändå blir det allt vanligare att skolor, sjukhus och bostadshus är mål för krigförande länder. En strategi som strider mot all humanitär rätt och mänsklig värdighet.

– Det finns inget så djävulskt som att angripa barn, att använda dem som sköldar eller vapen, säger Daniel Grahn.

Nyligen översteg antalet dödsfall 25 000 i Gaza. Drabbade är främst civila och en tredjedel är barn. De som överlever bomber och markstrider riskerar i stället att dö av sjukdom, svält och uttorkning, om inte humanitär hjälp når fram i tid.

Det finns inget så djävulskt som att angripa barn.
Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen.

Erikshjälpen har ingen egen personal på plats eller genomför något direkt arbete i regionen, men vi följer utvecklingen noga.

– Kriget som drabbar oskyldiga barn på båda sidor är fullständigt oförsvarligt. Vi fördömer varje enskilt övergrepp mot barn, oavsett vilken sida av gränsen det sker, säger Daniel Grahn.

Erikshjälpen uppmanar alla inblandade i konflikten att respektera internationell humanitär rätt och sätta barns rättigheter främst. I vår roll vädjar vi till Sveriges regering att göra allt som står i dess makt för att nå en bestående vapenvila.

Våldet mot barn i Gaza och Israel måste få ett slut!

Bidra till hjälparbetet i Gaza

Erikshjälpen bistår inte med humanitära insatser i just Gaza men vi uppmanar dig att bidra till följande organisationer som gör ett viktigt arbete på plats:

Ge en gåva till de drabbade i Gaza, diakonia.se

Humanitär kris i Gaza, imsweden.se

Barnen i Gaza och Israel måste skyddas, raddabarnen.se

Akut behov av hjälp i Gaza, rodakorset.se

Bildtext: Personal från Individuell Människohjälps (IM) partnerorganisation Palestinian Medical Relief Society (PMRS). Foto: PMRS.

Bilder med sjukvårdspersonal är från Individuell Människohjälps (IM) partnerorganisation Palestinian Medical Relief Society (PMRS).

Författare: Daniel Grahn

Publicerad: 25 januari 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.