Dra inte undan mattan för second hands ideella aktörer

Frågan om moms på begagnade varor har återigen aktualiserats, både av regeringen och inom Svensk Handel. Erikshjälpen Second Hand gläds åt diskussionerna som ska främja den cirkulära omställningen, men vill också lyfta in det ideella perspektivet i debatten. Att slopa mervärdesskatten på begagnade varor innebär nämligen inte utjämnade konkurrensvillkor, utan att man drar undan mattan för ideella aktörer.

2016 beslutades att ideell second hand skulle vara fortsatt momsfri utifrån sin allmännyttiga verksamhet. De ideella organisationerna skulle, om vi konkurrerar på lika villkor som de kommersiella aktörerna, annars ”riskera att drabbas av försämrade förutsättningar med neddragning som följd”. Denna oro finns kvar än i dag.

I dagarna kom nyheten om att regeringen lanserar en utredning som ska undersöka om det går att förenkla regelverket för företag som säljer begagnade varor och för företag som vill skänka varor till välgörenhet. Svensk Handel kommenterar nyheten med att man saknar utredningar om momssatsen. Att dubbelbeskattningen som i dag sker på begagnade varor hos kommersiella företag hämmar ytterligare steg i omställningen. Vi håller i grunden med om detta påstående och dubbelbeskattningen är svår att försvara. Men för miljöns skull krävs i första hand en lagstiftning som tar itu med problematiken i överproduktionen och den ständigt ökande försäljningen av nyproducerade varor. Det bör kanske vara lite krångligt för företagen, inte så att de i stället väljer att kassera varor, men så att konsekvensen av överproduktionen faktiskt tillåts vara både kostsam och kännbar. Det är ett incitament att se över sin affärsidé. Det är nämligen inte cirkulärt att fortsätta producera nytt, för att sedan skänka bort det som inte sålts.

Anette Alm Gustafsson.
Anette Alm Gustafsson, Verkställande chef Erikshjälpen Second Hand
Cathrine Kylesten.
Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef Erikshjälpen Second Hand
Anette Alm Gustafsson.
Anette Alm Gustafsson, Verkställande chef Erikshjälpen Second Hand
Cathrine Kylesten.
Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef Erikshjälpen Second Hand

Det är positivt att Svensk Handel driver på för bättre förutsättningar för hela second hand-branschen. Vi välkomnar sänkt moms eller momsfrihet för miljön och omställningens skull. Men det väcker också en oro hos oss ideella second hand-aktörer när våra konkurrensfördelar ska suddas ut. Second hand-marknaden måste växa och nykonsumtionen minska – men att slopa momsen helt för kommersiell second hand skulle snedvrida konkurrensen och drabba ideell second hand som är en viktig del av civilsamhället.

Ju bättre förutsättningar kommersiella aktörer får desto svårare blir det för oss ideella krafter att höras genom bruset. Vi tävlar redan mot privata bolag med tunga investerare och rejäla marknadsbudgetar bakom sig, där vinsten går till aktieägarna. Hos ideell second hand går vinsten tillbaka till en hållbar samhällsutveckling genom ett omfattande socialt arbete, utöver miljönyttan i att återbruka.

Ideell second hand åtnjuter i dag konkurrensfördelar just för att vi är ideella;

  • Vi driver ett socialt arbete för människor långt ifrån arbetsmarknaden
  • Vi erbjuder plats för engagemang och gemenskap genom volontärskap
  • Vårt överskott återinvesteras i samhällets hållbara utveckling, lokalt och globalt.

Ytterligare en fråga att fundera över är för vem den förenklade eller sänkta momsen är till för? Andra exempel på ändrade skattesatser för att driva nya beteenden, som till exempel den på reparationer, visar att sänkt moms inte lett till lägre priser hos konsument. Och därmed inte ett förändrat konsumentbeteende. Sänkt moms på kommersiell second hand skulle underlätta för företagen, men leder det till att fler faktiskt handlar hållbart?

Ideell second hand kan inte jämföras med den kommersiella. Som bara en av Sveriges ideella second hand-aktörer har vi omkring 4000 medarbetare, varav en stor andel är praktikanter i arbetsträning eller lönebidragsställning på väg mot eller tillbaka till ett arbetsliv. 2022 gav våra butiker dessutom ett överskott på 89 miljoner till arbetet för barns rättigheter.

Huruvida momsen förenklas, sänks eller slopas helt kommer att ha avgörande konsekvenser för ideella aktörers konkurrenskraft i relation till de allt fler kommersiella aktörer som kliver in på återbruksmarknaden.

Vi välkomnar samtal med både Svensk Handel och regeringen om hur den cirkulära omställningen kan gynnas, samtidigt som civilsamhället ges fortsatta förutsättningar att bidra till samhällsnyttan.

Författare: 

Annette Alm Gustafsson, Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand

Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef Erikshjälpen Second Hand

Publicerad: 13 mars 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.